Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie) 120 x Disk Overheated. Recording on disc disabled. Overheated. Cannot open. Try later. Overheated. Cannot activate function. Wait a while and try again later. Z Recording on disc disabled. • Vyskytla sa porucha na disku a nie je ho viac možné používať. Scene number on disc is full. • Vymažte neželané záznamy (str. 54). Z Disc full. Cannot record. • Vymažte neželané záznamy (str. 54). Playback prohibited. • Pokúšate sa prehrávať disk nekompatibilný s kamkordérom. • Pokúšate sa prehrávať záznam nasnímaný so signálom ochrany autorských práv. Z Disc finalized. Cannot record on disc. • Na uzatvorený DVD-R/DVD+R DL disk nie je možné snímať. Použite nový disk. Z Disc finalized. Function is not available. Z Need to unfinalize disc. • Aby bolo možné snímať na uzatvorený DVD+RW/DVD-RW (režim VIDEO) disk so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), znovu disk otvorte (str. 74). Records movies in 16:9. Format to set. (str. 72) Records movies in 4:3. Format to set. (str. 72) Z Disc error. Remove disc. • Kamkordér nesprístupní disk z dôvodu nekompatibility alebo poruchy disku (napr. poškriabanie) alebo nesprávneho nastavenia pre daný disk atď. Z Disc error. Unsupported format. • Vložený disk obsahuje záznam v inom formáte, než používa kamkordér. Po naformátovaní disku budete môcť pravdepodobne disk používať v kamkordéri (len DVD-RW/ DVD+RW disk) (str. 72). Data error. • Počas čítania/zapisovania z/na disk(u) sa vyskytla porucha. Access error. • Počas čítania/zapisovania z/na disk(u) sa vyskytla porucha. Cannot play back or edit playlist on this disc. x Pamäťová karta “Memory Stick Duo” Reinsert the Memory Stick. • Kartu “Memory Stick Duo” niekoľkokrát vyberte a znova vložte. Ak aj naďalej indikátor bliká, karta “Memory Stick Duo” môže byť chybná. Skúste použiť inú kartu “Memory Stick Duo”.

Troubleshooting This is a read-only Memory Stick. • Vložte kartu “Memory Stick Duo” umožňujúcu zápis. Incompatible type of Memory Stick. • Formát vloženej karty “Memory Stick Duo” nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 128). This Memory Stick is not formatted correctly. • Skontrolujte formát, potom podľa potreby naformátujte kartu “Memory Stick Duo” (str. 73, 128). Cannot save still picture. • Ak používate funkciu Dual Rec, nevyberajte záznamové médium pre statické zábery z kamkordéra, kým sa nedokončení snímanie na disk a kým sa nedokončí ukladanie statických záberov (str. 40). No more still pictures during movie recording. • Pokúšate sa snímať tri alebo viac statických záberov (maximálny počet, ktorý je možné nasnímať naraz) pri snímaní v režime Dual Rec (str. 40). x PictBridge compliant printer Cannot record. The Memory Stick is full. • Vymažte neželané záznamy (str. 55). Cannot record still pictures. (str. 107) - The Memory Stick is locked. Check the tab. (str. 128) Memory Stick has been removed. Process canceled. Memory Stick folders are full. • Nie je možné vytvoriť priečinky nad označenie 999MSDCF. Kamkordérom nie je možné vytvárať ani vymazávať vytvorené priečinky. • Naformátujte kartu “Memory Stick Duo” (str. 73), alebo z nej vymažte záznam v PC. Do not eject the Memory Stick during writing. Check the connected device. • Vypnite a znova zapnite tlačiareň, potom odpojte a znova zapojte USB kábel. Not connected to PictBridge compatible printer. • Vypnite a znova zapnite tlačiareň, potom odpojte a znova zapojte USB kábel. Error. Cancel the task. • Skontrolujte tlačiareň. Cannot print. Check the printer. • Vypnite a znova zapnite tlačiareň, potom odpojte a znova zapojte USB kábel. x Blesk Charging… Cannot record still images. • Pokúšate sa snímať statický záber počas nabíjania blesku (voliteľný). Pokračovanie , 121