Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory a hlásenia (pokračovanie) Flash cannot charge. Not available. • Na blesku sa vyskytla nejaká porucha. Lens accessory attached. Cannot use flash. (str. 40) x Iné E Please connect AC adaptor. • Pokúšate sa uzatvárať, formátovať alebo znovu otvoriť disk, pričom je slabý akumulátor. Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa náhodou uprostred týchto operácií nevypol z dôvodu vybitia akumulátora. Please wait. • Zobrazí sa, ak vybratie disku určitý čas trvá. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca 10 minút, aby sa eliminovali otrasy. Possibility of problem with disc. • Vybratie disku zlyhalo. Disk môže byť chybný. Playlist full./No further selection is possible. • Playlist nemôže obsahovať viac než 999 scén (str. 57). • Do jednej sekcie pre Playlist môžete zvoliť až 100 záznamov naraz (str. 57). Data protected. • Disk má nastavenú ochranu na inom zariadení. Cannot divide. • Nie je možné rozdeliť pohyblivý záznam, ktorý je príliš krátky. Recovering data Avoid any vibration. • Kamkordér sa pokúša automaticky obnoviť údaje, ak sa ich zápis nevykonal správne. Cannot recover data on disc. • Zápis údajov na disk zlyhal. Pokus o obnovenie údajov bol neúspešný. 122

Ďalšie informácie Ďalšie informácie Používanie kamkordéra v zahraničí Napájanie Kamkordér môžete používať spolu s dodávaným AC adaptérom v akejkoľvek krajine/regióne, kde je hodnota napätia v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz. Sledovanie záznamu nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) V krajinách s podporou formátu 1080/50i môžete sledovať záznam v originálnej nasnímanej kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Je potrebný TVP (alebo monitor) s normou PAL a kompatibilný s formátom 1080/50i so vstupnými zložkovými a vstupnými AUDIO/VIDEO konektormi. Musí byť pripojený zložkový video aj A/V prepojovací kábel. Sledovanie záznamu nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Na sledovanie záznamu nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) je potrebný TVP s normou PAL so vstupnými AUDIO/VIDEO konektormi. Musí byť pripojený A/V prepojovací kábel. TV normy Váš kamkordér pracuje v norme PAL. Ak chcete prehrávať záznam na TVP, musíte použiť TVP s normou PAL so vstupnými AUDIO/VIDEO konektormi. Norma Krajina Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Hong Kong, Maďarsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, PAL Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Veľká Británia atď. PAL - M Brazília PAL - N Argentína, Paraguaj, Uruguaj. Bahamské Ostrovy, Bolívia, Kanada, Stredná Amerika, Chile, Kolumbia, Ekvádor, NTSC Guyana, Jamaika, Japonsko, Kórea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, Filipíny, USA, Venezuela atď. Bulharsko, Francúzsko, Guiana, SECAM Irán, Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď. Pokračovanie , 123