Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie kamkordéra

Používanie kamkordéra v zahraničí (pokračovanie) Nastavenie na miestny čas Keď používate kamkordér v zahraničí, hodiny môžete na miestny čas nastaviť jednoduchým nastavením časového posunu. Nastavte (SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME] v HOME MENU (str. 31). Časový posun Časový posun Nastavenie GMT Lisabon, Londýn +01:00 Berlín, Paríž +02:00 Helsinky, Káhira, Istanbul +03:00 Moskva, Nairobi +03:30 Teherán +04:00 Abu Dhabi, Baku +04:30 Kábul +05:00 Karáči, Islamabád +05:30 Kalkata, Diílí +06:00 Almaty, Dhaka +06:30 Rangoon +07:00 Bangkok, Džakarta +08:00 Hongkong, Singapur, Beijing +09:00 Soul, Tokio +09:30 Adelaide, Darwin +10:00 Melbourne, Sydney Časový posun Nastavenie +11:00 Šalamúnove ostr. +12:00 Fidži, Wellington –12:00 Eniwetok, Kwajalein –11:00 Stredozem. ostr., Samoa –10:00 Hawaii –09:00 Aljaška –08:00 LosAngeles, Tijuana –07:00 Denver, Arizona –06:00 Chicago, Mexico City –05:00 NewYork, Bogota –04:00 Santiago –03:30 St. John’s –03:00 Brasilia, Montevideo –02:00 Fernando de Noronha –01:00 Azory, Kapverdské ostr. 124

Ďalšie informácie Informácie o diskoch Podrobnosti o vhodných diskoch pre kamkordér pozri na str. 16. Symbol Poznámky k používaniu • Disk chytajte iba na okrajoch a jemne opierajte prst o stredový otvor. Nedotýkajte sa povrchu disku pre záznam (strana bez popisu, ak používate jednostranný disk). • Pred snímaním odstráňte jemnou čistiacou handričkou z disku nečistoty a odtlačky prstov. V opačnom prípade nemusí byť možné na takýto disk v určitých situáciách snímať, alebo z neho prehrávať. • Disk vkladajte do kamkordéra správne tak, aby zacvakol. Ak sa na LCD monitore zobrazí [C:13:ss], otvorte kryt priestoru pre disk a disk vložte nanovo. • Na povrch disku nič nenalepujte. Disk môže byť potom nevyvážený a môže sa v kamkordéri poškodiť, alebo sa môže pokaziť kamkordér. Používanie obojstranných diskov Obojstranné disky umožňujú snímať na obidve strany disku. x Snímanie na stranu A Vložte disk do kamkordéra stranou so symbolom v strede smerom von tak, aby zacvakol. Symbol musí smerovať von. Sníma sa na zadnú stranu. • Pri používaní obojstranných diskov dávajte pozor, aby ste ho neznečistili odtlačkami prstov. • Ak v kamkordéri používate obojstranný disk, snímanie/prehrávanie sa realizuje len na vloženú stranu. Pri vloženom disku do kamkordéra nie je možné prepnúť snímanie/prehrávanie na druhú stranu. Keď dokončíte snímanie/prehrávanie na jednu stranu, vyberte ho a otočte ho. Potom môžete používať jeho druhú stranu. • Pri obojstranných diskoch vykonajte nasledovné operácie pre každú stranu disku: – Uzatvorenie (str. 66) – Znovu otvorenie (str. 74) – Formátovanie (str. 72) Pokračovanie , 125