Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Pamäťová karta

Pamäťová karta “Memory Stick” 128 Pamäťová karta “Memory Stick” je malé prenosné záznamové médium s pamäťou, ktoré napriek svojim rozmerom dokáže uchovávať väčší objem dát než bežná disketa. V kamkordéri môžete používať len karty “Memory Stick Duo”, ktoré sú približne polovičných rozmerov ako bežné karty “Memory Stick”. Fungovanie kamkordéra so všetkými typmi kariet “Memory Stick Duo” však nie je možné zaručiť. (Podrobnosti pozri v prehľade nižšie.) Typy kariet “Memory Stick” “Memory Stick” (bez technológie MagicGate) “Memory Stick Duo”* 1 (bez technológie MagicGate) Snímanie/ Prehrávanie – “MagicGate Memory Stick” – “Memory Stick Duo”* 1 a* 2 * 3 (s technológiou MagicGate) “MagicGate Memory Stick a* 3 Duo” * 1 “Memory Stick PRO” – “Memory Stick PRO Duo” * 1 a* 2 * 3 * 1 Karta “Memory Stick Duo” má cca polovičné rozmery oproti bežnej karte “Memory Stick”. * 2 Typy kariet “Memory Stick” s podporou vysokorýchlostného prenosu dát. Rýchlosť prenosu dát sa môže odlišovať v závislosti od používaného zariadenia. * 3 “MagicGate” je technológia ochrany autorských práv pracujúca v kódovacom formáte. Údaje chránené technológiou ochrany autorských práv “MagicGate” nie je možné zaznamenávať ani prehrávať kamkordérom. • Formát statického záberu: Váš kamkordér komprimuje a sníma obrazové údaje do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Prípona súborov je “.JPG”. • Názvy súborov statických záberov: – 101- 0001: Tento názov súboru sa zobrazí na monitore kamkordéra. – DSC00001.JPG: Tento názov súboru sa zobrazí na monitore vášho PC. • Pri kartách “Memory Stick Duo” formátovaných v PC s OS Windows alebo v počítačoch Macintosh s OS Mac nie je zaručená kompatibilita s týmto kamkordérom. a • Rýchlosť čítania/zápisu sa môže líšiť v závislosti od kombinácie karty “Memory Stick” s “Memory Stick”-kompatibilným zariadením. Karta “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou Náhodnému vymazaniu záznamu môžete zabrániť posunutím ochrannej klapky na karte “Memory Stick Duo” vhodným predmetom do polohy znemožňujúcej záznam. Poznámky k používaniu Kompenzácia obsahu záznamu nie je možná. V nasledovných prípadoch môže dôjsť k poškodeniu dát: • Ak vyberiete pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”, vypnete zariadenie, alebo vyberiete akumulátor za účelom výmeny počas ukladania/ načítavania záznamu na/z karty “Memory Stick Duo” (počas svietenia/blikania kontrolky prístupu). • Ak používate kartu “Memory Stick Duo” v blízkosti magnetov alebo magnetických polí. Dôležité údaje odporúčame zálohovať na pevný disk PC. x Manipulácia s pamäťovou kartou “Memory Stick Duo” Pri manipulácii s kartou “Memory Stick Duo” dbajte na nasledovné. • Pri písaní do oblasti pre popis na karte “Memory Stick Duo” príliš netlačte. • Na kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér Memory Stick Duo nič nenalepujte. • Počas premiestňovania alebo skladovania karty “Memory Stick Duo” vkladajte karty do ich puzdra. • Kovové predmety nesmú prísť do kontaktu s kovovými časťami kontaktov. • Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť, neohýnajte, ani ju nevystavujte nárazom. • Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani neupravujte. • Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť. • Karty “Memory Stick Duo” skladujte mimo dosahu detí. Existuje riziko prehltnutia.

Ďalšie informácie • Do slotu pre kartu “Memory Stick Duo” nevkladajte iné predmety, než samotnú kartu. Môže dôjsť k poruche zariadenia. x Umiestnenie pri používaní Nepoužívajte alebo neskladujte kartu “Memory Stick Duo” na miestach, ktoré sú: • Extrémne horúce, ako napríklad autá zaparkované na slnečnom žiarení. • Vystavené priamemu slnečnému žiareniu. • Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi. x Poznámky k adaptéru Memory Stick Duo Po vložení karty “Memory Stick Duo” do adaptéra Memory Stick Duo ju môžete používať v “Memory Stick”-kompatibilnom zariadení. • Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”, vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo. • Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo” do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie. Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do adaptéra Memory Stick Duo nasilu nesprávne, môžete ho poškodiť. • Do kompatibilného zariadenia nevkladajte adaptér Memory Stick Duo bez karty “Memory Stick Duo”. Takýto postup môže spôsobiť poškodenie zariadenia. x Pamäťová karta “Memory Stick PRO Duo” V kamkordéri môžete používať karty “Memory Stick PRO Duo” s kapacitou až 2 GB. Kompatibilita obrazových údajov • Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané kamkordérom na kartu “Memory Stick Duo” spĺňajú pravidlá “Design rule for Camera File system” - univerzálnu normu vypracovanú asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Na vašom kamkordéri nemôžete prehrávať zábery zaznamenané na inom zariadení (DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré nevyhovujú univerzálnej norme. (Tieto modely nie sú v niektorých oblastiach predávané.) • Ak nemôžete použiť kartu “Memory Stick Duo”, ktorá sa používa s iným zariadením, formátujte ju v tomto kamkordéri (str. 73). Formátovanie však vymaže všetky informácie z karty “Memory Stick Duo”. • Prehliadanie záznamov v kamkordéri nemusí byť správne, ak: – Prehliadate obrazové údaje modifikované vPC. – Prehliadate obrazové údaje nasnímané iným zariadením. 129