Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie kamkordéra

Používanie kamkordéra Postup B Vybaľte kamkordér a príslušenstvo. Pred použitím kamkordéra prečítajte dodávaný návod “Pred používaním prečítajte”. B Pripravte správny disk (str. 16). Správny disk vám pomôže vybrať zobrazenie [DISC SELECT GUIDE] (str. 71) na monitore. • Prehľad pomáhajúci vybrať disk je tiež v dodávanom návode “Pred používaním prečítajte”. B Naformátujte disk (str. 33). Pri formátovaní disku môžete nastaviť kvalitu záznamu HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie). B Snímajte kamkordérom (str. 36). Pohyblivý záznam sa sníma na disk a statické zábery sa snímajú na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”. 12

Používanie kamkordéra Sledovanie pohyblivého záznamu nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) B Pohyblivý záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné sledovať (str. 48). b Poznámky • Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné konvertovať do kvality HD (vysoké rozlíšenie). z Rady • Ak TVP nie je kompatibilný s vysokým rozlíšením, pohyblivý záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa zobrazí v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • Správne prepojenie kamkordéra s TVP vám pomôže vybrať zobrazenie [TV CONNECT Guide] (str. 48) na monitore. B Prehrávanie diskov na zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70). Dôležité upozornenie pre disky so záznamom vo formáte AVCHD Kamkordér sníma záznam vo vysokom rozlíšení vo formáte AVCHD. DVD médiá obsahujúce záznam vo formáte AVCHD nemusí byť možné použiť v štandardných DVD prehrávačoch alebo rekordéroch, keďže DVD prehrávač/rekordér nemusí médium vysunúť a môže dôjsť k vymazaniu obsahu média bez upozornenia. B Editovanie a kopírovanie obsahu disku (str. 62). Po pripojení kamkordéra k DVD zariadeniu môžete kopírovať záznam nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Nezabudnite na to, že záznam sa skopíruje v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Pomocou PC dokážete editovať alebo kopírovať záznam nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). b Poznámky • Najskôr do PC nainštalujte dodávaný softvér. 13