Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľad Popis častí a

Prehľad Popis častí a ovládacích prvkov Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú príslušné strany. A Ovládač transfokácie (39, 47) B Tlačidlo PHOTO (38) C Tienidlo hľadáčika D Hľadáčik (31) E Ovládač nastavenia hľadáčika (31) F Prepínač POWER (29) G Kontrolky režimov (Pohyblivý záznam)/ (Statický záber) (29) H Kontrolka CHG (nabíjanie) (26) I Háčik pre popruh na plece Upevnenie popruhu na plece (voliteľný). J Akumulátor (26) K Tlačidlo START/STOP (37) L Krytu priestoru pre disk (33) M Konektor i (slúchadlá) N Popruh (36) O Konektor REMOTE 138

Prehľad A Pätica s aktívnym rozhraním (39) Pätica s aktívnym rozhraním dodáva napájanie voliteľnému príslušenstvu, ako je video reflektor, blesk alebo mikrofón. Pätica je spojená s prepínačom POWER, čo dovoľuje dodávané napájacie napätie pre voliteľné príslušenstvo vypnúť a zapnúť. Podrobnosti pozri v návodoch na použitie príslušenstva. Pätica s aktívnym rozhraním má bezpečnostné zariadenie na bezpečné upevnenie inštalovaného príslušenstva. Keď inštalujete príslušenstvo, zasuňte ho nadol, zatlačte na doraz a pritiahnite skrutku. Príslušenstvo odoberiete tak, že uvoľníte skrutku a potom ho zatlačíte nadol a vytiahnete von. • Ak snímate pohyblivý záznam s externým bleskom (voliteľný) pripojeným cez päticu, vypnite jeho napájanie, aby sa do záznamu nenasnímal zvukom nabíjania blesku. • Nie je možné súčasné používanie externého blesku (voliteľný) a vstavaného blesku. • Ak je pripojený externý mikrofón (voliteľný), bude mať takýto mikrofón prioritu pred vstavaným mikrofónom (str. 39). B Tlačidlo (blesk) (40) C Konektor MIC (PLUG IN POWER) Ak je pripojený externý mikrofón (voliteľný), bude mať takýto mikrofón prioritu pred vstavaným mikrofónom (str. 39). Pokračovanie , 139