Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Popis častí a

Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie) A Tlačidlo RESET Obnovenie výrobných nastavení vrátane nastavenia dátumu a času. B Tlačidlo DISP/BATT INFO (27) C LCD monitor/dotykový monitor (18, 30) D Tlačidlo START/STOP (37) E Tlačidlá transfokácie (39, 47) F Tlačidlo (HOME) (20, 76) G Ovládač JACK COVER OPEN/CLOSE H Reproduktor Reprodukcia zvuku z reproduktora. Nastavenie hlasitosti pozri na str. 45. I (USB) konektor (63) N Konektor COMPONENT OUT (49) O Konektor A/V OUT (52) Otvorenie krytu konektorov 140 J Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (35) K Kontrolka prístupu (35) L Konektor DC IN (26) M Konektor HDMI OUT (50)

Prehľad A Prepínač pre otvorenie krytu priestoru pre disk OPEN/Kontrolka prístupu ACCESS (33) B Vstavaný 4-kanálový mikrofón (39) Po pripojení mikrofónu kompatibilného s päticou s aktívnym rozhraním (voliteľný) má externý mikrofón prioritu. C Blesk (40) D Objektív (objektív Carl Zeiss) (5) E Ovládací prstenec kamkordéra (42) F Kontrolka snímania (36) Počas snímania svieti načerveno. Bliká, ak je zostávajúca kapacita disku alebo kapacita akumulátora nízka. G Tlačidlo (VIEW IMAGES) (44) H Tlačidlo BACK LIGHT (41) I Tlačidlo MANUAL (42) J Prepínač NIGHTSHOT (41) K Uvoľňovací ovládač BATT (uvoľnenie akumulátora) (27) L Otvor pre statív Do otvoru pre statív namontujte pomocou skrutky statívu statív (voliteľný: skrutka na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm). M Senzor signálov diaľkového ovládania Pri ovládaní pomocou DO (str. 142) smerujte DO na senzor signálov z diaľkového ovládania. Pokračovanie , 141