Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Popis častí a

Popis častí a ovládacích prvkov (pokračovanie) Diaľkové ovládanie Izolačný prvok 142 A Tlačidlo DATA CODE (84) Zobrazovanie dátumu a času snímania alebo nastavení kamkordéra počas snímania záznamu po stlačení počas prehrávania. B Tlačidlo PHOTO (38) Po stlačení tohto tlačidla sa nasníma obraz aktuálne zobrazený na monitore. C Tlačidlá SCAN/SLOW (45) D Tlačidlá . > (predchádzajúce/ nasledujúce) (45) E Tlačidlo PLAY (45) F Tlačidlo STOP (45) G Tlačidlo DISPLAY (27) H Vysielač I Tlačidlo START/STOP (str. 37) J Tlačidlá transfokácie (39, 47) K Tlačidlá PAUSE (45) L Tlačidlo VISUAL INDEX (44) Po stlačení tlačidla počas prehrávania sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX. M Tlačidlá b / B / v / V / ENTER Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo pri zobrazení VISUAL INDEX alebo Playlist, na LCD monitore sa zobrazí oranžový rámček. Pomocou b / B / v / V zvoľte požadované tlačidlo alebo položku a stlačením ENTER výber potvrďte. b Poznámky • Pred používaním diaľkového ovládania zložte izolačný prvok. • Pri ovládaní kamkordéra pomocou diaľkového ovládania smerujte diaľkové ovládanie na senzor signálov diaľkového ovládania (str. 141). • Ak sa určitý čas z diaľkového ovládania neodošle žiadny príkaz, oranžový rámček sa vypne. Ak stlačíte b / B / v / V alebo ENTER znova, oranžový rámček sa zobrazí v naposledy zobrazenej pozícii. • Na LCD monitore nie je možné pomocou b / B / v / V zvoliť niektoré tlačidlá. • Výmenu batérie pozri na str. 134.

Prehľad Indikátory zobrazené v režime snímania/ prehrávania Snímanie pohyblivého záznamu Snímanie statických záberov A Formát záznamu (HD/SD) (14) a režim záznamu (HQ+/HQ/SP/LP) (78) B Tlačidlo HOME (18) C Zostávajúci čas akumulátora (cca) (27) D Indikátor stavu snímania ([STBY] (pohotovostný režim) alebo [REC] (snímanie)) E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy) F Typ disku (16) G Režim snímania (34) Zobrazí sa len pri DVD-RW disku nasnímanom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). H Tlačidlo OPTION (19) I Dual Rec (40) J Tlačidlo VIEW IMAGES K 5.1-kanálového surround zvuku (39) L Kvalita ([FINE]/[STD]) (83) M Veľkosť záberu (81) N Zobrazuje sa počas ukladania statického záberu. O Cieľový priečinok pre snímanie z Rady • Ak používate funkciu Dual Rec, zobrazenie pre snímanie statických záberov aj pohyblivého záznamu sa zobrazuje naraz. Poloha zobrazenia sa mierne odlišuje od polohy pri normálnom snímaní. • S pribúdajúcim počtom nasnímaných statických záberov na karte “Memory Stick Duo” sa nové priečinky pre ukladanie záberov vytvárajú automaticky. Pokračovanie , 143