Views
2 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Indikátory zobrazené v

Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania (pokračovanie) Sledovanie pohyblivého záznamu Sledovanie statických záberov A Formát záznamu (HD/SD) (14) a režim záznamu (HQ+/HQ/SP/LP) (78) B Tlačidlo pre návrat C Zostávajúci čas akumulátora (cca) (27) D Režim prehrávania E Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy) F Typ disku (16) G Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci (45) H Tlačidlo OPTION (19) I Tlačidlá ovládania video prehrávania (45) J Číslo scény K Veľkosť záberu (81) L Číslo aktuálneho statického záberu/ Celkový počet nasnímaných statických záberov M Tlačidlo Slide show (47) N Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci (46) O Názov dátového súboru P Tlačidlo VISUAL INDEX (44) Q Priečinok pre prehrávanie 144

Prehľad Indikátory po vykonaní zmien Nasledovné indikátory sa zobrazujú počas snímania/prehrávania za účelom indikácie nastavení kamkordéra. Horné ľavé Horné v strede Horné pravé Indikátor Význam Color Slow Shutter (92) Pripojenie PictBridge (63) EZ Výstražný indikátor (118) Spodné Spodné Horné ľavé Indikátor Horné v strede Indikátor V strede Význam Snímanie/prehrávanie 5.1-kanálového surround záznamu (39) Snímanie so samospúšťou (94) Blesk (40) Nízka úroveň mikrofónového vstupu (MICREF LEVEL) (94) Význam Nastavenie Slide show (47) Indikátor Význam Picture effect (94) Digital effect (93) 9 Manuálne zaostrovanie (90) 0.1m, 1.0m, 10m, ∠ Zaostrovacia (ohnisková) vzdialenosť (90) PROGRAM AE (91) . Backlight (41) n Vyváženie bielej farby (92) WIDE SELECT (79) Vypnutie SteadyShot (79) SPOT METER (91)/ EXPOSURE (91) AE SHIFT (78) WB SHIFT (78) Tele makro (90) Zebra (80) Dátový kód počas snímania Horné pravé Indikátor V strede Indikátor Význam Fader (93) Vypnutie osvetlenia LCD monitora (30) Význam NightShot (41) Super NightShot (93) Dátum, čas snímania a údaje o nastavení kamkordéra počas snímania sa automaticky zaznamenajú na disk aj kartu “Memory Stick Duo”. Počas snímania však nie sú zobrazené. Počas prehrávania ich však môžete zobraziť ako položku [DATA CODE] (str. 84). Dátum a čas snímania môžete zobraziť počas prehrávania v inom zariadení atď. ([SUB-T DATE], str. 80). 145