Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľad Slovník 146 x

Prehľad Slovník 146 x 12 cm disk Disky s priemerom 12 cm. V tomto kamkordéri nie je možné používať 12 cm disky. x 5.1-kanálový surround zvuk Systém prehrávania zvuku cez 6 reproduktorov, 3 v prednej časti (ľavý, pravý a stredový) a 2 v zadnej časti (pravý a ľavý) s nízkotónovým subwooferom, ktorý sa počíta ako 0.1 kanál pre frekvencie 120 Hz alebo nižšie. x 8cm disk Disky s priemerom 8 cm. V tomto kamkordéri môžete používať 8 cm disky. x Formát AVCHD Formát vysokého rozlíšenia pre digitálne kamkordéry využívaný na snímanie záznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) pomocou formátu MPEG-4 AVC/H.264. x Menu disku Zobrazenie ponuky Menu, ktorá umožňuje zvoliť určitú scénu z disku prehrávaného na inom zariadení. V prípade disku so záznamom nasnímaným v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa zobrazuje Menu DVD disku. x Titul disku Titul (názov) priradený disku so záznamom. x Dolby Digital Systém kódovania zvuku (kompresia) vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories Inc. x Dolby Digital 5.1 Creator Technológia kompresie zvuku vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories Inc., ktorá účinne komprimuje zvuk bez citeľných strát na kvalite. Umožňuje záznam 5.1-kanálového surround zvuku pri efektívnejšom využívaní miesta na disku. Disky vytvorené pomocou systému Dolby Digital 5.1 Creator je možné prehrávať na zariadení kompatibilnom s diskmi používanými kamkordérom. x Obojstranný disk Disky, pri ktorých je možné nahrávať na obidve strany. x Formát DVD Formát používaný pri snímaní záznamu v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) na 8 cm DVD disky. x DVD-R disk Disk, ktorý neumožňuje opätovné snímanie. Väčšinou sa používa na ukladanie dát, ktoré nie je potrebné editovať. Po uzatvorení však už nie je možné na disk snímať, aj keď je na ňom voľné miesto. x DVD+R DL disk Disk, ktorý neumožňuje opätovné snímanie. DL znamená Double Layer - Dvojvrstvový disk. Na jednej strane sú 2 záznamové vrstvy, ktoré umožnia vykonať dlhší záznam na jeden disk. Na rozdiel od obojstranných diskov nie je možné DVD+R DL disk prevracať. x DVD-RW disk Prepisovateľný disk. Ak je disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie), po snímaní sú dostupné v kamkordéri rôzne editovacie funkcie. V prípade záznamu v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) je nutné zvoliť režim záznamu: Režim VIDEO alebo VR. V prípade režimu VR sú v kamkordéri dostupné rôzne editovacie funkcie. x DVD+RW disk Prepisovateľný disk. Ak je disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie), po snímaní sú dostupné v kamkordéri rôzne editovacie funkcie. x Uzatvorenie Postup vytvorenia kompatibility diskov nasnímaných kamkordérom s prehrávaním na iných zariadeniach. x Formátovanie Postup vymazania všetkých záznamov z disku a obnovenie jeho pôvodnej kapacity, takže naň bude možné znova nahrávať. x HOME MENU HOME MENU je prvotné zobrazenie po stlačení (HOME) a funguje ako vstupná brána k funkciám kamkordéra.

Prehľad x JPEG JPEG je skratka pre Joint Photographic Experts Group a je to štandard kompresie obrazových dát statických záberov (redukcia kapacity dát). Kamkordér sníma statické zábery vo formáte JPEG. x MPEG MPEG je skratka pre Moving Photographic Experts Group a je to štandard kódovania (kompresie obrazových dát) pohyblivého záznamu (obrazu) a zvuku. Existuje formát MPEG1 a MPEG2. Kamkordér sníma pohyblivý záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) vo formáte MPEG2. x MPEG-4 AVC/H.264 Najnovší obrazový kódovací formát štandardizovaný spoločne dvomi medzinárodnými štandardizačnými organizáciami, ISO-IEC a ITU-T, v roku 2003. V porovnaní s bežným formátom MPEG2 dosahuje formát MPEG-4 AVC/H.264 viac než dvojnásobnú účinnosť. Kamkordér využíva formát MPEG-4 AVC/H.264 pri kódovaní pohyblivých záznamov vo vysokom rozlíšení. x OPTION MENU OPTION MENU sa zobrazí po stlačení (OPTION) a umožňuje rýchly prístup k funkciám kamkordéra dostupným v danom stave kamkordéra a okamihu. x Original Pohyblivý záznam nasnímaný kamkordérom na disk sa označuje ako “original”. x Snímacia šošovka Prvok, ktorý opticky číta signály z nahraného disku. x Playlist Zoznam obľúbených pôvodných pohyblivých záznamov. x Kvalita záznamu Obrazová kvalita, HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie), sa volí podľa výberu disku počas procesu formátovania. Čím vyššia kvalita záznamu, tým kratší dostupný čas záznamu na disku. x Miniatúra Obrázky zmenšenej veľkosti, vďaka čomu ich je možné zobraziť viacero naraz. Zobrazenia “VISUAL INDEX” a “Menu disku” využívajú systém zobrazenia miniatúr. x Otvorenie Proces znovu otvorenia uzavretého disku, na ktorom je ešte voľné miesto, takže je naň možné ešte snímať. x VBR VBR znamená Variable Bit Rate (Variabilný dátový tok). Je to formát záznamu pre automatické riadenie dátového toku (objem nahraných dát v danom časovom okamihu) podľa práve snímanej scény. Pri dynamických scénach sa za účelom produkcie ostrého obrazu využíva veľká kapacita disku, takže sa skráti dostupný čas záznamu. x Režim VIDEO Jeden zo záznamových formátov, ktoré môžete zvoliť pri používaní DVD-RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Režim VIDEO poskytuje výbornú kompatibilitu s inými DVD zariadeniami. x VISUAL INDEX Táto funkcia zobrazuje miniatúry nasnímaných pohyblivých záznamov a statických záberov, takže si môžete zvoliť scény, ktoré chcete prehrať. x Režim VR Jeden zo záznamových formátov, ktoré môžete zvoliť pri používaní DVD-RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Režim VR umožňuje editovať (vymazávať záznamy alebo meniť ich poradie) kamkordérom. Uzatvorenie disku vám umožní prehrávať ho na DVD zariadení kompatibilnom s režimom VR. 147