Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

x Poznámky k

x Poznámky k operáciám v Menu Pri používaní dotykového monitora, podoprite LCD panel prstami z opačnej strany. Potom sa môžete palcom dotýkať tlačidiel zobrazených na monitore. Používanie HOME MENU Ako príklad je popísaný výber a vymazanie statického záberu. 1 Posunutím prepínača POWER zapnite kamkordér. Rovnako postupujte aj pri stláčaní tlačidiel na ráme LCD panela. • Pri používaní LCD monitora dávajte pozor, aby ste náhodne nestlačili nejaké tlačidlo pod LCD monitorom. • Ak tlačidlá na dotykovom monitore nefungujú správne, nastavte LCD monitor (CALIBRATION) (str. 132). Zmena nastavení jazyka 2 Stlačte (HOME) A (alebo B). (HOME) B On-screen zobrazenia môžete zobrazovať v želanom jazyku. Pre výber jazyka zobrazení stlačte (SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [ LANGUAGE SET] (str. 87). HOME MENU (HOME) A Kategória (str. 23) 20

Používanie kamkordéra 3 Stlačte kategóriu (OTHERS). 7 Zatlačte na záber, ktorý chcete vymazať. 4 Stlačte [EDIT]. 8 Stlačte t [YES] t . 5 Stlačte [ DELETE]. 6 Stlačte [ DELETE]. 21