Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 2: Nabíjanie

Krok 2: Nabíjanie akumulátora Akumulátor môžete nabíjať založením akumulátora “InfoLITHIUM” (séria M) (str. 130) do kamkordéra. Konektor DC IN Prepínač POWER 3 Pripojte AC adaptér od konektora DC IN na kamkordéri. Otvorte kryt konektorov a pripojte DC konektor AC adaptéra. Kryt konektorov Konektor DC Kryt konektorov Kontrolka CHG (nabíjanie) Akumulátor Sieťová šnúra Do elektrickej siete AC adaptér Označenie v na konektore DC musí smerovať k označeniu v na kamkordéri. 1 Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte kontrolku OFF (CHG) (výrobné nastavenie). 4 Pripojte sieťovú šnúru do AC adaptéra a do elektrickej siete. Kontrolka CHG (nabíjanie) sa rozsvieti a nabíjanie sa začne. Po ukončení nabíjania kontrolka CHG (nabíjanie) zhasne (maximálne nabitie). 2 Akumulátor založte v smere šípky tak, aby zacvakol. 5 Odpojte AC adaptér od konektora DC IN na kamkordéri. b Poznámky • AC adaptér odpájajte od konektora DC IN na kamkordéri tak, že uchopíte kamkordér aj konektor DC. 26

Začíname z Rady • Ak nasadíte akumulátor alebo pripojíte AC adaptér, keď je prepínač POWER nastavený na OFF (CHG), kamkordér sa zapne a po pár sekundách sa vypne. Vybratie akumulátora Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG). Posuňte ovládač BATT (uvoľnenie akumulátora) a vyberte akumulátor. Po chvíli sa na cca 7 sekúnd zobrazí dostupný čas snímania vo zvolenom formáte a informácia o akumulátore. Ak tlačidlo DISP/BATT INFO stlačíte znova počas zobrazenia informácie, informáciu o stave akumulátora zobrazíte až na 20 sekúnd. Zostávajúca kapacita akumulátora (cca) Uvoľňovací ovládač BATT b Poznámky • Pri vyberaní akumulátora nesmie svietiť žiadna kontrolka (Pohyblivý záznam)/ (Statický záber) (str. 29). Skladovanie akumulátora Ak nebudete akumulátor dlhší čas používať, pred skladovaním ho maximálne vybite (podrobnosti o skladovaní pozri na str. 130). Externý zdroj napájania Vykonajte rovnaké prepojenie, ako pri nabíjaní akumulátora. Akumulátor sa pri takomto napájaní nevybíja. Kontrola zostávajúceho času akumulátora (Battery Info) Prepínač POWER nastavte do polohy OFF (CHG) a stlačte DISP/BATT INFO. Kapacita pre záznam (cca) Čas nabíjania Približný počet minút potrebných na maximálne nabitie úplne vybitého akumulátora. Akumulátor Čas nabíjania NP-FM50 150 (dodávaný) NP-QM71D 260 NP-QM91D 360 Čas snímania Približný počet minút pri maximálne nabitom akumulátore. Kvalita HD (vysoké rozlíšenie) Čas pri Čas pri Akumulátor nepretržitom bežnom snímaní snímaní* NP-FM50 95 50 (dodávaný) 100 55 95 50 NP-QM71D 235 125 245 130 240 130 Pokračovanie , 27