Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 5: Nastavenie

Krok 5: Nastavenie dátumu a času (pokračovanie) 3 Pomocou v/V zvoľte [CLOCK/ LANG] a zatlačte na položku. 10Skontrolujte, či sú hodiny správne nastavené a stlačte . Hodiny sú v prevádzke. Rok môžete nastaviť až po rok 2037. 4 Stlačte [CLOCK SET]. 5 Pomocou v/V zadajte požadovanú geografickú zónu a stlačte [NEXT]. z Rady • Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje. Automaticky sa však zaznamenáva na disk a zobrazí sa počas prehrávania (pozri [DATA CODE] na str. 84). • Informácie týkajúce sa ”Časového posunu” pozri na str. 124. 6 Nastavte [SUMMERTIME] a stlačte [NEXT]. 7 Pomocou v/V nastavte [Y] (rok). 8 Pomocou b/B zvoľte [M] a nastavte mesiac. 9 Rovnako nastavte [D] (deň), hodinu a minúty a stlačte [NEXT]. 32

Začíname Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo” Disk Na snímanie je potrebný nový 8 cm DVD-R, DVD-RW, DVD+RW alebo DVD+R DL disk (str. 16). Snímacia šošovka Prepínač pre otvorenie krytu priestoru pre disk OPEN b Poznámky • Z disku odstráňte dodávanou čistiacou handričkou (str. 126) prípadné odtlačky prstov alebo nečistoty. Prepínač POWER Keď sa kryt priestoru pre disk pootvorí, otvorte ho úplne. Kontrolka ACCESS (disk) 3 Disk vložte stranou pre záznam smerom do kamkordéra, potom pritlačte jeho strednú časť tak, aby zacvakol. 1 Zapnite kamkordér. 2 Posuňte prepínač pre otvorenie krytu priestoru pre disk OPEN v smere šípky (BOPEN). Na LCD monitore sa zobrazí hlásenie [PREPARING TO OPEN]. Zaznie melódia pre otvorenie krytu a potom bude znieť pípanie. Keď sa pípanie vypne, automaticky sa mierne otvorí kryt priestoru pre disk. Pri používaní jednostranného disku vložte disk popisom smerom von. 4 Zatvorte kryt priestoru pre disk. Na LCD monitore sa zobrazí [DISC ACCESS]. V závislosti od typu a stavu disku môže trvať určitý čas, kým kamkordér sprístupní disk. Ak používate DVD-R/DVD+R DL disk, pokračujte krokom 6. Pokračovanie , 33