Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie Snímanie

Snímanie Snímanie záznamu (HOME) C (HOME) D PHOTO Kryt objektívu Otvára sa podľa používania prepínača POWER. START/STOP B Prepínač POWER START/STOP A Dotiahnutie upevňovacieho popruhu b Poznámky • Ak kontrolka ACCESS (str. 33, 35) svieti aj po dokončení snímania, dáta sa ešte ukladajú na disk alebo kartu “Memory Stick Duo”. Kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom, ani neodpájajte akumulátor ani AC adaptér. 36

Snímanie Snímanie pohyblivého záznamu Pohyblivý záznam sa sníma na disk. Opakovaným posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte kontrolku (Pohyblivý záznam). Posuňte prepínač POWER v smere šípky (súčasne držte zatlačené malé zelené tlačidlo). Len keď je prepínač POWER v polohe OFF (CHG). Stlačte START/STOP A (alebo B). [STBY] [REC] Snímanie ukončíte opätovným stlačením START/STOP. Snímanie statických záberov vo vysokom rozlíšení na kartu “Memory Stick Duo” počas snímania pohyblivého záznamu (Dual Rec) t Pozri str. 40. Prepnutie do režimu snímania len pohyblivého záznamu pomocou tlačidla (HOME) 1 Stlačte (HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý. 2 Stlačte kategóriu (CAMERA) v HOME MENU. 3 Stlačte [MOVIE]. Pokračovanie , 37