Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie záznamu

Snímanie záznamu (pokračovanie) Snímanie statických záberov Statické zábery sa snímajú na kartu “Memory Stick Duo”. Posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte kontrolku (Statické zábery). Posuňte prepínač POWER v smere šípky (súčasne držte zatlačené malé zelené tlačidlo). Len keď je prepínač POWER v polohe OFF (CHG). Jemne stlačte PHOTO. Nastaví sa zaostrenie A, potom PHOTO zatlačte na doraz B. Pípnutie Cvaknutie Bliká bSvieti Zaznie zvuk spúšte. Po zmiznutí je záber nasnímaný. Prepnutie do režimu snímania statických záberov pomocou tlačidla (HOME) 1 Stlačte (HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý. 2 Stlačte kategóriu (CAMERA) v HOME MENU. 3 Stlačte [PHOTO]. 38

Snímanie Snímanie Snímanie záznamu Transfokácia Ovládačom transfokácie alebo tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom môžete pri snímaní využiť trasfokáciu 1,1-krát až 10-krát. Záznam reálnejšieho zvuku (5.1-kanálový surround záznam) Zvuk nasnímaný vstavaným 4-kanálovým mikrofónom sa konvertuje na 5.1-kanálový surround zvuk a takto sa zaznamená. Pätica s aktívnym rozhraním Vstavaný 4-kanálový mikrofón Široký záber: (Wide) Záber z blízka: (Telefoto) Pre pomalú transfokáciu posúvajte ovládačom transfokácie jemne. Ráznejším posunutím ovládača dosiahnete rýchlejšiu transfokáciu. b Poznámky • Prst držte na ovládači transfokácie. Ak prst zložíte z ovládača transfokácie, môže sa zaznamenať prevádzkový zvuk ovládača transfokácie. • Tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom nie je možné meniť rýchlosť transfokácie. • Minimálna vzdialenosť objektu od kamkordéra, aby sa dosiahlo presné zaostrenie, je cca 1 cm v polohe ovládača transfokácie W a cca 80 cm v polohe T. z Rady • Ak chcete zvoliť vyššie miery transfokácie než 10 x, môžete nastaviť položku [DIGITAL ZOOM] (str. 79). Kamkordér disponuje systémom Dolby Digital 5.1 Creator, ktorý slúži na záznam 5.1-kanálového surround zvuku. Pri prehrávaní disku na zariadení s podporou 5.1-kanálového surround zvuku môžete reprodukovať realistický zvuk. Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanálový surround zvuk Slovník (str. 146) b Poznámky • Na prehrávanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) a reprodukciu 5.1-kanálového surround zvuku je potrebné zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD s možnosťou prehrávania 5.1-kanálového surround zvuku (str. 70). • Pri prehrávaní v kamkordéri sa 5.1-kanálový zvuk skonvertuje na 2-kanálový. • Počas snímania/prehrávania 5.1-kanálového zvuku svieti na monitore . Snímanie s bezdrôtovým mikrofónom Nasadením bezdrôtového mikrofónu (voliteľný*) do pätice s aktívnym rozhraním (str. 139) môžete snímať vzdialené zvuky. Vzdialené zvuky sa situujú do stredovej prednej zóny 5.1-kanálového surround zvuku zmixované so zvukom nasnímaným vstavaným 4-kanálovým mikrofónom Pokračovanie , 39