Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie záznamu

Snímanie záznamu (pokračovanie) a nahrajú sa. Prehrávaním disku v zariadení s podporou 5.1-kanálového surround zvuku budete môcť reprodukovať realistický zvuk. Podrobnosti pozri v návode na použitie bezdrôtového mikrofónu. * Voliteľný bezdrôtový mikrofón nie je v predaji vo všetkých krajinách. Používanie blesku Blesk z Rady • Cez položku [FLASH LEVEL] (str. 83) môžete nastaviť intenzitu blesku, prípadne môžete eliminovať efekt červených očí cez položku [REDEYE REDUC] (str. 83). Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania pohyblivého záznamu (Dual Rec) Statické zábery môžete vo vysokej kvalite nasnímať na kartu “Memory Stick Duo” počas snímania pohyblivého záznamu na disk. Kontrolka nabíjania blesku 40 Stláčaním (blesk) zvoľte vhodné nastavenie. Bez indikátora (Automatický blesk): Automatické zablysnutie podľa podmienok osvetlenia. r (Vynútený blesk): Zablysnutie bez ohľadu na podmienky osvetlenia. r (Bez blesku): Blesk vždy vypnutý. b Poznámky • Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní so vstavaným bleskom je 0,5 až 2,5 m. • Pred používaním blesku odstráňte z jeho povrchu nečistoty. Ak sú na povrchu blesku nečistoty, svetlo z blesku nemusí byť dostatočné. • Indikátor nabíjania blesku počas nabíjania bliká a svieti, ak je nabíjanie dokončené. • Ak používate blesk v osvetlených priestoroch (napr. pri objekte v protisvetle), nemusí byť blesk účinný. • Ak na kamkordér nasadíte konverznú predsádku (voliteľná) alebo filter (voliteľný), zacloníte blesk a blesk neblysne. 1 Stlačením START/STOP spustite snímanie pohyblivého záznamu. 2 Zatlačte PHOTO na doraz. Medzi spustením snímania a pred jeho dokončením môžete z pohyblivého záznamu zvoliť až 3 snímky statických záberov. Oranžové políčka indikujú počet nasnímaných záberov. Po dokončení snímania sa farba zmení na oranžovú. 3 Stlačením START/STOP zastavte snímanie pohyblivého záznamu. Jednotlivo sa postupne zobrazia nasnímané statické zábery a uložia sa na kartu “Memory Stick Duo”. Po zmiznutí je záber nasnímaný. b Poznámky • Z kamkordéra nevyberajte kartu “Memory Stick Duo” ešte pred dokončením snímania, pretože sa na kartu “Memory Stick Duo” ešte ukladajú statické zábery. • V režime Dual Rec nie je možné používať blesk.

Snímanie z Rady • Keď je prepínač POWER nastavený na (Pohyblivý záznam), veľkosť statického záberu bude 2.3M (16:9 Wide) alebo 1.7M (4:3). • Statické zábery môžete počas pozastavenia snímania pohyblivého záznamu snímať rovnako ako pri nastavení prepínača POWER na (Statický záber). Snímať môžete aj s bleskom. Snímanie v nedostatočných svetelných podmienkach (NightShot) Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle Pre nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle stlačením BACK LIGHT zobrazte .. Pre zrušenie funkcie Back light znova stlačte BACK LIGHT. Snímanie v režime Mirror Infračervený port Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy ON. (Zobrazí sa .) b Poznámky • Funkcie NightShot a Super NightShot pracujú s infračerveným svetlom. Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov prstami ani inými predmetmi. Zložte konverznú predsádku (voliteľná). • Keď je obtiažne automatické zaostrovanie, zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90). • Funkciu NightShot plus/Super NightShot nepoužívajte v osvetlených priestoroch. Môže dôjsť k poruche. Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči kamkordéru (1) a otočte ho o 180 stupňov smerom k objektívu (2). z Rady • Obraz na LCD monitore je zrkadlovo obrátený. Záznam však bude nasnímaný normálne. z Rady • Funkcie Super NightShot umožní snímať ešte jasnejší záznam (str. 93). Ak chcete snímať obraz s vernejším podaním farieb, použite funkciu Color Slow Shutter (str. 92). Pokračovanie , 41