Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie Zobrazenie

Prehrávanie Zobrazenie záznamu Kryt objektívu Otvára sa podľa položky (VIEW IMAGES). Prepínač POWER (HOME) D (HOME) C (VIEW IMAGES) B (VIEW IMAGES) A Posunutím prepínača POWER zapnite kamkordér. Stlačte (VIEW IMAGES) A (alebo B). Na LCD monitore sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX. (Kým sa zobrazí zobrazenie VISUAL INDEX, môže to určitý čas trvať.) Obnovenie zobrazenia pre snímanie Predošlých 12 záznamov Ďalších 12 záznamov Zobrazí sa v naposledy prehrávanom/nasnímanom zázname pri každej záložke (B pri statických záberoch). Typ disku Obnovenie zobrazenia pre snímanie Zobrazovanie pohyblivého záznamu Zobrazovanie statických záberov (OPTION) 44

Prehrávanie Prehrávanie pohyblivého záznamu V zobrazení VISUAL INDEX stlačte záložku záznam, ktorý sa má prehrávať. a potom pohyblivý Stláčaním prepínate medzi prehrávaním a pozastavením Obnovenie (zobrazenie VISUAL INDEX) Začiatok scény/ predošlá scéna Ďalšia scéna Zastavenie (obnovenie zobrazenia VISUAL INDEX) Vzad/Vpred (OPTION) Spomalené prehrávanie pohyblivého záznamu Stlačte / počas pozastavenia. Nastavenie hlasitosti zvuku Stlačte (OPTION) t záložku t [VOLUME] a potom nastavte hlasitosť pomocou / . z Rady • Po jednom stlačení / je zrýchlený posuv vzad/vpred cca 5x rýchlejší, po dvoch stlačeniach cca 10x rýchlejší (cca 8x rýchlejší pri používaní DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • V naposledy prehrávanom zázname je značka i. Ak zatlačíte na takýto pohyblivý záznam, bude sa prehrávať z miesta zastavenia prehrávania. Pokračovanie , 45