Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie záznamu

Zobrazenie záznamu (pokračovanie) Sledovanie statických záberov V zobrazení VISUAL INDEX stlačte záložku ktorý sa má zobraziť. a potom statický záber, Obnovenie (zobrazenie VISUAL INDEX) Obnovenie zobrazenia VISUAL INDEX Predchádzajúce/Nasledujúce (OPTION) Prepínanie režimu prehrávania pomocou tlačidla (HOME) 1 Stlačte (HOME) C (alebo D), keď je kamkordér zapnutý. 2 Stlačte kategóriu (VIEW IMAGES) v HOME MENU. 3 Stlačte [VISUAL INDEX]. 46

Prehrávanie Prehrávanie Funkcia PB Zoom Statické zábery môžete zväčšiť 1,1- až 5-krát. Mieru zväčšenia môžete nastaviť ovládačom transfokácie alebo tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom. Prezentácia statických záberov (Slide show) 1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť. 2 Zväčšite statický záber pomocou T (Telephoto). Obraz na monitore sa ohraničí. 3 Zatlačte na monitor na miesto v rámčeku, ktoré chcete zobraziť v strede zobrazeného rámčeka. 4 Posúvaním ovládača transfokácie do polohy W (Široký záber)/T (Telefoto) nastavte mieru zväčšenia. Funkciu zrušíte stlačením . b Poznámky • Tlačidlami transfokácie pod LCD monitorom nie je možné meniť rýchlosť transfokácie. Zatlačte na v zobrazení prehrávania statického záberu. Prehliadanie Slide show sa spustí od zvoleného záberu. Prehliadanie Slide show zastavíte stlačením . Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením . z Rady • Nepretržitú prezentáciu Slide show môžete nastaviť pomocou [SLIDE SHOW SET] v (OPTION). Výrobné nastavenie je [ON] (nepretržité prehrávanie). b Poznámky • V režime Slide show nie je možné ovládať funkciu Playback Zoom. 47