Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie záznamu na

Prehrávanie záznamu na TVP Spôsob zapojenia a kvalita zobrazeného obrazu na TV obrazovke závisí od typu pripojeného TVP a použitých konektorov. Ako zdroj napájania použite dodávaný AC adaptér (str. 26). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia. Postup Či je TVP pripojený správne môžete skontrolovať pomocou zobrazenia [TV CONNECT Guide] zobrazeného na LCD monitore. Prepnite vstupný signál na TVP, aby sa zobrazil obrazový signál z konektora použitého na prepojenie. Ďalšie podrobnosti pozri v návode na použitie TVP. r Kamkordér s TVP prepojte podľa [TV CONNECT Guide]. r Vykonajte potrebné nastavenia výstupného signálu z kamkordéra (str. 49). Konektory na kamkordéri Otvorte kryt konektorov a pripojte kábel. Výber najvhodnejšieho zapojenia - TV CONNECT Guide Kamkordér informuje o najvhodnejšom prepojení s TVP. 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (SELECT DEVICES). 3 Stlačte [TV CONNECT Guide]. 4 Na monitore stlačte želanú voľbu. Teraz môžete vykonať príslušné prepojenie medzi kamkordérom a TVP. 48

Prehrávanie Pripojenie k TVP s vysokým rozlíšením Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa prehrajú v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Záznamy nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa prehrajú v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Vstupné konektory na TVP t (str. 49) t (str. 50) : Smer toku signálu Typ Kamkordér Kábel TVP Nastavenie HOME MENU Zložkový video kábel (dodávaný) A/V prepojovací kábel (dodávaný) (Zelený) Y (Modrý) PB/CB (Červený) PR/CR (Červený) (Biely) (Žltý) (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [COMPONENT] t [1080i/576i] (str. 86) b Poznámky • Na tok audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP. Pokračovanie , 49