Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie záznamu na

Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie) : Smer toku signálu Typ Kamkordér Kábel TVP Nastavenie HOME MENU HDMI kábel (voliteľný) b Poznámky • Použite HDMI kábel s logom HDMI. • Na výstup z konektora HDMI OUT nie je vyvedený signál, ak záznam obsahuje signály ochrany pred kopírovaním. • Pri tomto zapojení niektoré TVP nemusia fungovať správne (napr. sa nebude reprodukovať zvuk alebo obraz). • HDMI káblom neprepájajte konektor HDMI OUT na kamkordéri a konektor HDMI OUT na externom zariadení. Môže dôjsť k poruche. 50

Prehrávanie Pripojenie k TVP s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3 bez vysokého rozlíšenia Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa skonvertujú a prehrajú v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Záznamy nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa prehrajú v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Vstupné konektory na TVP t (str. 52) t (str. 52) t (str. 52) Nastavenie pomeru strán podľa pripojeného TVP (16:9/4:3) Nastavte [TV TYPE] na [16:9] alebo [4:3], podľa pomeru strán vášho TVP (str. 86). b Poznámky • Ak prehrávate záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) na TVP s pomerom strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, pri snímaní záznamu zobrazte na kamkordéri HOME MENU a potom zvoľte (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] (str. 79). Pokračovanie , 51