Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie záznamu na

Prehrávanie záznamu na TVP (pokračovanie) : Smer toku signálu Typ Kamkordér Kábel TVP Nastavenie HOME MENU Zložkový video kábel (dodávaný) A/V prepojovací kábel (dodávaný) (Zelený) Y (Modrý) PB/CB (Červený) PR/CR (Červený) (Biely) (Žltý) (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [COMPONENT] t [576i] (str. 86) (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]/ [4:3] (str. 86) b Poznámky • Na tok audio signálu je potrebný tiež A/V prepojovací kábel. Pripojte bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla do vstupných audio konektorov na TVP. A/V prepojovací kábel s konektorom S-VIDEO (voliteľný) (Červený) (Biely) (Žltý) (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]/ [4:3] (str. 86) b Poznámky • Ak je pripojený konektor S-VIDEO (S-VIDEO kanál), audio signál sa nereprodukuje. Za účelom vyvedenia audio signálov pripojte spolu s S-VIDEO káblom bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla do vstupného audio konektora na vašom TVP. • Toto prepojenie poskytuje vyššiu kvalitu obrazu v porovnaní s A/V prepojovacím káblom (typ ). A/V prepojovací kábel (dodávaný) (Červený) (Biely) (Žltý) (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]/ [4:3] (str. 86) 52

Prehrávanie Ak pripájate kamkordér k TVP cez VCR Pripojte kamkordér do vstupného linkového konektora LINE IN vášho VCR A/V prepojovacím káblom. Prepínač vstupného signálu na VCR nastavte na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.). Ak je váš TVP monofonický (Ak je váš TVP vybavený len jedným vstupným audio konektorom) Pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla do konektora video vstupu a bielu (ľavý kanál) alebo červenú (pravý kanál) koncovku do konektora audio vstupu na VCR alebo TVP. Pre prehrávanie monofonického zvuku použite vhodný prepojovací kábel. Ak je váš TVP/VCR vybavený 21-pinovým konektorom (EUROCONNECTOR - SCART) Na sledovanie prehrávaného obrazu použite 21-pinový adaptér (voliteľný). b Poznámky • Pri sledovaní obrazu pomocou prepojenia cez A/V prepojovací kábel nie je na výstup vyvedený signál v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). z Rady • Ak za účelom toku výstupného analógového obrazového signálu pripojíte kamkordér k TVP viacerými druhmi káblov, priorita výstupných signálov je nasledovná: HDMI t Zložkový video t S-VIDEO t audio/video. • HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhranie pre tok video/audio signálu. Konektor HDMI OUT je určený na výstup signálu vo vysokej kvalite obrazu aj digitálneho zvuku. 53