Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Vytvorenie Playlistu

Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) (pokračovanie) 5 Stláčaním v mieste, v ktorom chcete rozdeliť pohyblivý záznam na scény. Prehrávanie sa pozastaví. Stláčaním prepínate medzi prehrávaním a pozastavením. 6 Stlačte t [YES] t . b Poznámky • Medzi miestom, v ktorom ste stlačili a skutočným miestom, v ktorom sa záznam rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka, keďže kamkordér vyberá bod rozdelenia v polsekundových krokoch. z Rady • Rozdelenie záznamu z Playlistu nemá žiadny vplyv na originálne záznamy. 60

Kopírovanie/Tlač Kopírovanie/Tlač Kategória (SELECT DEVICES) Táto kategória umožňuje používať kamkordér v prepojení s inými zariadeniami. Kategória Prehľad položiek (SELECT DEVICES) COMPUTER Kamkordér môžete pripojiť k PC (str. 96). TV CONNECT Guide Kamkordér vám poradí najvhodnejšie pripojenie k TVP, aby bolo možné sledovať záznam na TV obrazovke (str. 48). PRINTER Statické zábery môžete vytlačiť na pripojenú PictBridge tlačiareň (str. 63). Kopírovanie disku Po pripojení kamkordéra k VCR, DVD/ HDD rekordéru alebo PC môžete skopírovať disk. b Poznámky • Ak chcete prehrávať disky na najbežnejších DVD zariadeniach, vytvorte kópiu disku tak, aby sa kvalita skonvertovala na SD (štandardné rozlíšenie). • Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné konvertovať do kvality HD (vysoké rozlíšenie). Kvalita skopírovaného záznamu pri pripojení iných zariadení Ak kopírujete záznam na disku na iný VCR alebo DVD/HDD rekordér (str. 62). Kvalita nasnímaného záznamu Kvalita skopírovaného záznamu HD t SD SD t SD Kvalita skopírovaného záznamu pri kopírovaní do PC V PC musí byť nainštalovaný softvér “Picture Motion Browser” z CD-ROM disku (dodávaný) (str. 98). Kvalita nasnímaného záznamu Kvalita záznamu na vytvorených diskoch HD t HD alebo SD SD t SD Kopírovanie celého disku Použite softvér “Disc Copier” z CD-ROM disku (dodávaný). Kvalita nasnímaného záznamu Kvalita záznamu na vytvorených diskoch HD t HD alebo SD SD t SD HD: Vysoké rozlíšenie SD: Štandardné rozlíšenie 61