Views
3 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Kopírovanie na VCR

Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry Záznam prehrávaný v kamkordéri môžete skopírovať na iné nahrávacie zariadenia, napr. VCR alebo DVD/HDD rekordéry. Zariadenie pripojte jedným z nasledovných spôsobov. Pri tejto operácii pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou dodávaného AC adaptéra (str. 26). Pozri tiež návod na použitie pripájaného zariadenia. b Poznámky • Záznamy nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa skopírujú v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • Keďže sa kopírovanie vykonáva analógovým prenosom dát, kvalita obrazu sa môže zhoršiť. • Na kopírovanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je potrebné nainštalovať do PC softvér (dodávaný (str. 98). Potom skopírujte disk do PC. Konektor A/V OUT IN (Žltý) (Biely) (Červený) IN (Žltý) (Biely) (Červený) S VIDEO VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO 62 : Video/Smer toku signálu A A/V prepojovací kábel (dodávaný) Pripojte do vstupného konektora pripájaného zariadenia. B A/V prepojovací kábel s S-VIDEO konektorom (voliteľný) Ak pripájané zariadenie prepojíte S-video konektorom z A/V prepojovacieho kábla vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný), reprodukovaný obraz bude kvalitnejší než pri prepojení len dodávaným A/V prepojovacím káblom. Prepojte bielu a červenú koncovku (ľavý/pravý audio kanál) a S-VIDEO koncovku (S-video signál) A/V prepojovacieho kábla vybaveného aj S-VIDEO káblom (voliteľný). Žltú koncovku potom nie je potrebné pripájať. Pri samotnom pripojení S-VIDEO kábla sa neprenáša zvukový signál. VCR alebo DVD/ HDD rekordéry b Poznámky • Nie je možné kopírovať na rekordéry pripojené pomocou HDMI kábla. • Pre vypnutie zobrazovania indikátorov (napr. počítadlo atď.) na monitore pripojeného zariadenia nastavte (SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL] (výrobné nastavenie) v HOME MENU (str. 86). • Pre záznam dátumu/času snímania a údajov o rôznych nastaveniach, nechajte tieto údaje zobrazené na monitore (str. 84). • Ak prepojíte kamkordér s monofonickým zariadením, pripojte žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla do konektora video vstupu a červenú (pravý kanál) alebo bielu (ľavý kanál) koncovku do vstupného audio konektora na zariadení.

Kopírovanie/Tlač 1 Do kamkordéra vložte disk so záznamom. 2 Zapnite kamkordér a stlačte (VIEW IMAGES). Nastavte položku [TV TYPE] podľa prehrávacieho zariadenia (str. 86). 3 Do nahrávacieho zariadenia vložte záznamové médium. Ak je nahrávacie zariadenie vybavené prepínačom vstupného signálu, prepnite prepínač do režimu vstupu signálu. 4 Najskôr pripojte váš kamkordér k nahrávaciemu zariadeniu (VCR/ DVD/HDD rekordér) pomocou A/V prepojovacieho kábla (dodávaný) 1 alebo A/V prepojovacieho kábla s S-VIDEO koncovkou (voliteľný) 2. Kamkordér pripojte do vstupných konektorov nahrávacieho zariadenia. 5 Spustite prehrávanie na kamkordéri a nahrávanie na nahrávacom zariadení. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie nahrávacieho zariadenia. Tlač nasnímaných záberov (PictBridgekompatibilná tlačiareň) Po pripojení PictBridge-kompatibilnej tlačiarne priamo k digitálnemu kamkordéru môžete jednoducho tlačiť zábery aj bez použitia PC. Pripojte kamkordér do elektrickej siete pomocou AC adaptéra (str. 26). Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo”, obsahujúcu statické zábery a zapnite tlačiareň. Pripojenie kamkordéra k tlačiarni 1 Zapnite kamkordér. 2 Dodávaným USB káblom prepojte (USB) konektor na kamkordéri s tlačiarňou (str. 140). Na monitore kamkordéra sa automaticky zobrazí [USB CONNECT]. 3 Stlačte [ PRINT]. Po zavedení prepojenia sa na monitore zobrazí (PictBridge prepojenie). 6 Po dokončení kopírovania zastavte nahrávanie na nahrávacom zariadení a potom prehrávanie na kamkordéri. Zobrazí sa jeden zo statických záberov nasnímaných na karte “Memory Stick Duo”. b Poznámky • Nie je možné zaručiť fungovanie s modelmi, ktoré nie sú PictBridge-kompatibilné. Pokračovanie , 63