Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Úprava disku za

Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v iných zariadeniach alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) Uzatvorenie upraví nasnímaný disk tak, aby bol kompatibilný s prehrávaním v DVD zariadeniach a DVD mechanikách PC. Počas uzatvárania môžete zvoliť typ Menu disku, ktoré umožní sledovať jeho obsah (str. 68). b Poznámky • Nie je zaručená kompatibilita s prehrávaním na všetkých zariadeniach. • Disk so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70). Momentálne dostupné DVD zariadenia takéto disky nedokážu prehrávať. Disky so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) Disky všetkých druhov je nutné uzatvoriť. Disky so záznamom nasnímaným v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) • Uzatvorte DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW disk. • V nasledovných prípadoch uzatvorte DVD+RW disk: – Ak chcete vytvoriť Menu DVD disku. – Ak chcete disk prehrávať v DVD mechanikách PC. – Ak je čas záznamu krátky (5 minút alebo menej v režime HQ, 8 minút alebo menej v režime SP a 15 minút alebo menej v režime LP). b Poznámky • V prípade záznamu v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa namiesto Menu disku vytvorí Menu DVD disku. • Pri DVD-RW (režim VR) sa nevytvorí žiadne Menu DVD disku. 66

Používanie záznamového média Postup Nasledovné operácie sú určené pre disky so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Prvé prehrávanie disku v inom zariadení (str. 68) Prehrávanie v inom zariadení Uzatvoriť AVCHD-kompatibilné zariadenie PC Vytvorte želané nastavenia. BMenu disku Pridanie záznamu na uzatvorený disk (str. 74) Nie je možné pridať záznam. Vytvorte nový záznam Nie je možné pridať záznam. Ak sa vytvorilo Menu disku, zobrazí sa hlásenie s výzvou, či chcete pridať ďalší záznam. Pokračovanie , 67