Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Úprava disku za

Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v iných zariadeniach alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) (pokračovanie) Prvé prehrávanie disku v inom zariadení po pridaní záznamu (str. 68) Uzatvoriť Prehrávanie vinom zariadení AVCHD-kompatibilné zariadenie PC Vytvorte želané nastavenia. BMenu disku Uzatvorenie disku b Poznámky • Uzatvorenie trvá od minúty až po niekoľko hodín. Čím menšie množstvo záznamu, tým dlhší čas je potrebný na uzatvorenie. • Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa náhodou počas uzatvárania nevypol z dôvodu vybitia akumulátora. • Pri uzatváraní obojstranného disku musíte uzatvoriť každú stranu disku zvlášť. 4 Stlačte (HOME). 5 Stlačte (MANAGE DISC/ MEMORY) t [FINALIZE]. 1 Kamkordér položte na stabilné miesto a pripojte AC adaptér do konektora DC IN na kamkordéri. 2 Posunutím prepínača POWER zapnite kamkordér. Pre výber štýlu pre Menu disku stlačte (OPTION) t [DISC MENU] (str. 69). Ak chcete uzatvoriť disk pomocou [STYLE1] (výrobné nastavenie), pokračujte krokom 6. Menu disku Slovník (str. 146) 3 Vložte disk, ktorý chcete uzatvoriť. 6 Stlačte [YES] t [YES]. Uzatváranie sa spustí. 68

Používanie záznamového média 7 Po zobrazení [Completed.] stlačte . b Poznámky • Počas uzatvárania kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC adaptér. Ak potrebujete odpojiť AC adaptér, kamkordér vypnite a AC adaptér odpojte až po vypnutí kamkordéra a po zhasnutí kontrolky (Pohyblivý záznam) alebo (Statický záber). Uzatváranie sa znova začne po pripojení adaptéra a zapnutí kamkordéra. Disk nie je možné vybrať, kým sa uzatváranie nedokončí. • Ak používate nasledovné disky, po dokončení uzatvárania v zobrazení pri pohotovostnom režime snímania na kamkordéri bliká Z. Z kamkordéra vyberte disk. – Disky so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) – Disky so záznamom nasnímaným v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), okrem DVD-RW disk (režim VR) Výber štýlu pre Menu disku 1 V kroku 4 stlačte (OPTION) t [DISC MENU]. 2 Pomocou [T]/[t] zvoľte jednu zo 4 šablón pre štýl. Ak nechcete vytvoriť Menu disku, zvoľte [NO MENU]. 3 Stlačte . b Poznámky • Túto operáciu nie je možné vykonať pri DVD-RW (režim VR) disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). z Rady • Ak nastavíte režim pre vytvorenie Menu disku (alebo Menu DVD disku) a uzatvárate disk, počas uzatvárania disku sa na niekoľko sekúnd zobrazí Menu disku. • Po uzatvorení disku sa indikátor typu disku/ formátu záznamu zmení nasledovne: DVD-R DVD+R DL DVD+RW DVD-RW (kvalita HD (vysoké rozlíšenie)) DVD-RW (kvalita SD (štandardné rozlíšenie)) (režim VIDEO) DVD-RW (kvalita SD (štandardné rozlíšenie)) (režim VR) 69