Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Obsah Pred používaním

Obsah Pred používaním prečítajte (dodávaný) Informácie o vlastnostiach kamkordéra, ktoré je potrebné poznať pred jeho používaním. Pred používaním kamkordéra si prečítajte nasledovné ........................... 2 Príklady situácií a riešenia ..................................................................... 10 Používanie kamkordéra Postup .................................................................................................... 12 Vyskúšajte čaro HD (vysoké rozlíšenie) záznamu ................................. 14 Výber správneho disku .......................................................................... 16 “ HOME” a “ OPTION” - Výhody dvoch typov ponúk Menu .............................................. 18 Začíname Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva .......................................... 25 Krok 2: Nabíjanie akumulátora ............................................................... 26 Krok 3: Zapnutie kamkordéra ................................................................. 29 Krok 4: Nastavenie LCD monitora a hľadáčika ...................................... 30 Krok 5: Nastavenie dátumu a času ........................................................ 31 Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo” .................................. 33 Snímanie Snímanie záznamu ................................................................................ 36 Transfokácia Záznam reálnejšieho zvuku (5.1-kanálový surround záznam) Používanie blesku Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite počas snímania pohyblivého záznamu (Dual Rec) Snímanie v nedostatočných svetelných podmienkach (NightShot) Nastavenie expozície pri objektoch v protisvetle Snímanie v režime Mirror Snímanie dynamických akcií spomalene (SMTH SLW REC) Manuálne nastavenia záznamu ovládacím prstencom kamkordéra 6

Prehrávanie Zobrazenie záznamu ..............................................................................44 Funkcia PB Zoom Prezentácia statických záberov (Slide show) Prehrávanie záznamu na TVP ...............................................................48 Editovanie Kategória (OTHERS) ........................................................................54 Vymazávanie záznamov ........................................................................54 Rozdelenie záznamu ..............................................................................56 Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) .......................57 Kopírovanie/Tlač Kategória (SELECT DEVICES) .......................................................61 Kopírovanie disku ...................................................................................61 Kopírovanie na VCR alebo DVD/HDD rekordéry ...................................62 Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) .............63 Používanie záznamového média Kategória (MANAGE DISC/MEMORY) ...........................................65 Úprava disku za účelom kompatibility s prehrávaním v iných zariadeniach alebo DVD mechanikách (Uzatvorenie) ..................66 Prehrávanie disku v iných zariadeniach .................................................70 Výber správneho disku - DISC SELECT GUIDE ....................................71 Vymazanie všetkých scén z disku (Formátovanie) ................................72 Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení (Otvorenie) .....................74 Zobrazenie informácií o disku ................................................................75 Pokračovanie , 7