Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie disku v

Prehrávanie disku v iných zariadeniach Prehrávanie disku v iných zariadeniach Druh zariadenia, v ktorom je možné prehrávať disk, závisí od kvality (HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie)) zvolenej pri snímaní na disk. Podrobnosti pozri v návode na použitie zariadenia. Disky so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) Takéto disky môžete prehrávať len v AVCHD-kompatibilných zariadeniach. Keďže DVD prehrávače a DVD rekordéry nie sú kompatibilné s formátom AVCHD, nie je v nich možné prehrávať disky so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Ak vložíte disk so záznamom v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) nahraný vo formáte AVCHD do takýchto zariadení, nemusí byť možné disk vysunúť. Ak ste vložili disk so záznamom vo formáte AVCHD do DVD zariadenia, hrozí riziko, že na takýto disk už nebude možné kamkordérom snímať, ani ho v ňom prehrávať. Disky so záznamom nasnímaným v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Tieto disky môžete prehrávať v DVD zariadeniach. Prehrávanie vo všetkých DVD zariadeniach však nie je možné zaručiť. b Poznámky • S 8 cm DVD diskom nepoužívajte CD adaptér pre 8 cm CD disky. Môže dôjsť k poruche. • Pri prehrávaní v zariadeniach určených pre prevádzku aj vo vertikálnej polohe umiestnite zariadenia tak, aby bol disk v horizontálnej polohe. • Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie zariadenia, prípadne kontaktujte jeho predajcu. • Niektoré disky sa nemusia prehrať, resp. môže prehrávanie medzi scénami dočasne zamŕzať. Niektoré funkcie môžu byť niektorými zariadeniami odmietnuté. z Rady • Zariadenia s podporou titulkov dokážu zobraziť dátum a čas snímania v mieste, kde sa zobrazujú titulky (str. 80). Podrobnosti pozri v návode na použitie zariadenia. • Ak ste vytvorili Menu disku (str. 68), v zobrazení Menu môžete zvoliť scénu pre prehrávanie. • Môžete tiež prehrávať Playlist v iných zariadeniach, ak ste disky nasnímali v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) (str. 57). Najskôr vytvorte Playlist na kamkordéri, potom v Menu disku zvoľte . Prehrávanie disku v PC b Poznámky • DVD mechanika PC musí dokázať prehrávať 8 cm DVD disky. • S 8 cm DVD diskom nepoužívajte CD adaptér pre 8 cm CD disky. Môže dôjsť k poruche. • Disk musíte uzatvoriť (str. 66). V opačnom prípade môže dôjsť k poruche. Prehrávanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) Aby bolo možné prehrávať pohyblivý záznam, do PC nainštalujte softvér “Picture Motion Browser” z dodávaného CD-ROM disku (str. 98). z Rady • Podrobnosti o operáciách a postupoch pozri v aplikácii “First Step Guide” na dodávanom CD-ROM disku (str. 101). Prehrávanie disku nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Disk môžete prehrávať v PC, ak je v PC nainštalovaná aplikácia na prehrávanie DVD diskov. 1 Vložte uzatvorený disk do DVD mechaniky v PC. 2 Prehrávajte DVD disk pomocou vhodného softvéru. 70

Používanie záznamového média Výber správneho disku - DISC SELECT GUIDE b Poznámky • V niektorých PC sa disk nemusí dať prehrávať, alebo prehrávanie nebude plynulé. • Nie je možné prehrávať, alebo editovať pohyblivé záznamy, ktoré boli skopírované priamo z disku na pevný disk PC. Podrobnosti o importe pohyblivých záznamov pozri v návode “First Step Guide” na dodávanom CD-ROM disku. Označenie disku nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Použije sa dátum prvého použitia disku. Ak bol disk prvýkrát použitý o 18:00, 1. januára 2006: 2006_01_01_06H00M_PM Na monitore stlačte želanú voľbu, potom získate informáciu o vhodnosti príslušného disku na daný účel. 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (MANAGE DISC/ MEMORY). Označenie (názov) disku z Rady • Záznamy na disku nasnímanom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa ukladajú do nasledovných priečinkov: – DVD-RW (režim VR) Priečinok DVD_RTAV – Ostatné disky a režimy Priečinok VIDEO_TS 3 Stlačte [DISC SELECT GUIDE]. 4 Na monitore stlačte želanú voľbu. Po zodpovedaní všetkých otázok získate informáciu o vhodnosti príslušného disku na daný účel. Keď vložíte rovnaký typ disku ako je indikované vo výslednej informácii, disk sa naformátuje podľa zvolenej voľby. z Rady • Pozri tiež “Výber správneho disku” v dodávanom prehľade “Pred používaním prečítajte”. 71