Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie ďalších

Snímanie ďalších scén na disk po uzatvorení (Otvorenie) Na uzatvorený DVD-RW/DVD+RW disk môžete snímať ďalej, ak je na ňom ešte voľné miesto a vykonáte nasledovný postup. b Poznámky • Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa náhodou počas operácie nevypol z dôvodu vybitia akumulátora. • Počas operácie kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC adaptér. • Menu disku vytvorené počas uzatvárania sa vymaže. • Pri otváraní obojstranného disku musíte otvoriť každú stranu disku. 1 Pripojte AC adaptér do konektora DC IN na kamkordéri a do elektrickej zásuvky. 2 Posúvaním prepínača POWER rozsvieťte kontrolku (Pohyblivý záznam). 4 Stlačte [YES] t [YES]. 5 Po zobrazení [Completed.] stlačte . Disky nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) • Ak používate uzatvorený DVD-RW (režim VR) disk, môžete naň ďalej snímať bez potreby vykonávať nejaký postup. • Ak chcete otvoriť DVD-RW (režim VIDEO) disk, zvoľte (MANAGE DISC/MEMORY) t [UNFINALIZE] v HOME MENU. • Ak ste vytvorili Menu DVD disku (str. 68), pri uzatváraní DVD+RW disku sa zobrazí okno s výzvou na potvrdenie, či chcete snímať ďalšie scény, keď posúvaním prepínača POWER rozsvietite kontrolku (Pohyblivý záznam). b Poznámky • Nie je možné znovu otvoriť DVD-R/DVD+R DL disk, ani naň pridávať ďalšie scény. 3 Do kamkordéra vložte uzatvorený disk. Zobrazí sa výzva, či chcete naozaj snímať ďalšie scény. 74

Používanie záznamového média Zobrazenie informácií o disku 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (MANAGE DISC/ MEMORY) t [DISC INFO]. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním / prepnite stránku. Zobrazí sa nasledovná informácia. • Typ média • Formát záznamu • Titul disku • Dátum a čas prvého použitia disku • Časť so záznamom Vypnutie zobrazenia Stlačte . z Rady • Pri DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa zobrazí aj pomer strán záznamu. 75