Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO SETTINGS

PHOTO SETTINGS (pokračovanie) Kapacita karty “Memory Stick Duo” (MB) a dostupný počet záberov Keď je prepínač POWER nastavený na (Statický záber) 4.0M 2304 × 1728 16MB 7 18 32MB 15 37 64MB 31 75 128MB 63 150 256MB 110 270 512MB 230 550 1GB 475 1100 2GB 970 2300 3.0M 2304 × 1296 4.0M 3.0M 10 24 20 48 41 98 83 195 150 355 305 720 620 1450 1250 3000 1.9M 1600 × 1200 16 37 32 75 65 150 130 300 235 540 480 1100 980 2250 2000 4650 VGA 640 × 480 96 240 190 485 390 980 780 1970 1400 3550 2850 7200 5900 14500 12000 30000 Keď je prepínač POWER nastavený na (Pohyblivý záznam)* 2.3M 2016 × 1134 16MB 13 32 32MB 27 65 64MB 54 130 128MB 105 260 256MB 195 470 512MB 400 960 1.7M 1512 × 1134 1.7M 17 40 36 85 72 170 145 340 260 590 530 1200 1GB 820 1950 2GB 1650 4000 * Veľkosť záberu je nastavená nasledovne podľa kvality záznamu: – [ 2.3M] v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) – [ 2.3M] s pomerom strán 16:9 v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) – [1.7M] s pomerom strán 4:3 v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) b Poznámky • Všetky hodnoty sú namerané pri nasledovných nastaveniach: Horný údaj: Kvalita záberov [FINE]. Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD]. • Všetky hodnoty sú merané pri použití karty “Memory Stick Duo” spoločnosti Sony Corporation. Dostupný počet záberov sa môže odlišovať v závislosti od podmienok snímania. Približná veľkosť záberu (kB) Pomer strán 4:3 4.0M 1.9M 1.7M VGA 1980 830 Pomer strán 16:9 960 420 3.0M 2.3M 1500 640 2.3M 2016 × 1134 1150 480 860 370 1.7M 1512 × 1134 1.7M 1050 2450 1800 4300 150 60 • Veľkosti sú namerané pri nasledovných nastaveniach: Horný údaj: Kvalita záberov [FINE]. Spodný údaj: Kvalita záberov [STANDARD]. 82

Užívateľské nastavenie kamkordéra QUALITY B FINE ( ) Snímanie statických záberov vo vysokej kvalite. STANDARD ( ) Snímanie statických záberov v štandardnej kvalite. FILE NO. B SERIES Postupné číslovanie súborov v rade za sebou aj pri výmene karty “Memory Stick Duo”. Poradie číslovania súborov sa však resetuje po vytvorení nového priečinka alebo po zmene cieľového priečinka. RESET Obnovenie číslovania súborov od 0001, vždy pri výmene karty “Memory Stick Duo”. AE SHIFT Pozri str. 78. WB SHIFT (Posuv vyváženia bielej farby) Pozri str. 78. NS LIGHT (NightShot Light) Pozri str. 79. EXP.FOCUS Pozri str. 79. GUIDEFRAME Pozri str. 80. ZEBRA Pozri str. 80. FLASH LEVEL Túto funkciu môžete používať, ak používate vstavaný blesk alebo externý blesk (voliteľný), ktorý je kompatibilný s kamkordérom. HIGH( ) Posuv intenzity blesku vyššie. B NORMAL( ) LOW( ) Posuv intenzity blesku nižšie. REDEYE REDUC Túto funkciu môžete používať, ak používate vstavaný blesk alebo externý blesk (voliteľný), ktorý je kompatibilný s kamkordérom. Môžete redukovať efekt červených očí tak, že blesk blysne ešte pred snímaním. Nastavte [REDEYE REDUC] na [ON], potom stláčaním (blesk) (str. 40) zvoľte nastavenie. (Automatická redukcia efektu červených očí): Predzáblesk, aby sa redukoval efekt červených očí pri automatickom blysnutí blesku pri nedostatočných svetelných podmienkach. r (Vynútená redukcia efektu červených očí): Predzáblesk pre redukciu efektu červených očí blysne bez ohľadu na svetelné podmienky. r (Bez blesku): Blesk vždy vypnutý. • Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych rozdielov a iných podmienok. RING SETTING Pozri str. 80. 83