Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

VIEW IMAGES SET

VIEW IMAGES SET (Položky pre užívateľské nastavenie hlasitosti zvuku a zobrazenia) CAMERA DATA Pohyblivý záznam Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Statický záber Výrobné nastavenia sú označené značkou B. VOLUME Stláčaním / nastavte hlasitosť (str. 45). DATA CODE Počas prehrávania sa zobrazujú informácie o snímaní (dátový kód) automaticky zaznamenávané počas snímania. B OFF Dátový kód sa nezobrazuje. DATE/TIME Zobrazovanie dátumu a času. CAMERA DATA (nižšie) Zobrazovanie údajov o nastavení kamkordéra. DATE/TIME CVypnutie SteadyShot DJas EVyváženie bielej farby FZisk GRýchlosť uzávierky HHodnota clony IExpozícia z Rady • Pri zábere nasnímanom s bleskom sa zobrazí . • Ak pripojíte kamkordér k TVP, údaje Data code sa zobrazia na TV obrazovke. • Stláčaním DATA CODE na diaľkovom ovládaní sa indikátory prepínajú nasledovne: [DATE/ TIME] t [CAMERA DATA] t [OFF] (žiadny indikátor). • V závislosti od stavu disku sa môžu zobraziť políčka [--:--:--]. ADátum BČas 84

Užívateľské nastavenie kamkordéra SOUND/DISP SET (Položky pre nastavenie pípania a monitora) Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Výrobné nastavenia sú označené značkou B. BEEP B ON Pri spustení/ukončení snímania alebo pri vykonaní akejkoľvek operácie cez dotykový monitor zaznie melódia. OFF Vypnutie melódie. LCD BRIGHT Môžete nastaviť jas LCD monitora. 1 Upravte nastavenie jasu pomocou / . 2 Stlačte . z Rady • Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný záznam. LCD BL LEVEL Môžete nastaviť jas osvetlenia LCD monitora. B NORMAL Nastavenie normálneho jasu. BRIGHT Zvýšenie jasu LCD monitora. b Poznámky • Keď použijete externé zdroje napájania, automaticky sa zvolí [BRIGHT]. • Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas akumulátora sa počas snímania mierne zníži. • Ak LCD panel celkom otočíte o 180 stupňov a potom ho priklopíte k telu kamkordéra, automaticky sa nastaví [NORMAL]. z Rady • Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný záznam. LCD COLOR Nastavenie sýtosti farieb LCD monitora pomocou / . Nízka intenzita z Rady • Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný záznam. VF B.LIGHT Môžete nastaviť intenzitu jasu v hľadáčiku. B NORMAL Nastavenie normálneho jasu. BRIGHT Zvýšenie jasu hľadáčika. Vysoká intenzita b Poznámky • Keď použijete externé zdroje napájania, automaticky sa zvolí [BRIGHT]. • Keď zvolíte [BRIGHT], zostávajúci čas akumulátora sa počas snímania mierne zníži. z Rady • Toto nastavenie nijako neovplyvní nasnímaný záznam. 85