Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

GENERAL SET

GENERAL SET (pokračovanie) A.SHUT OFF (Automatické vypnutie) B 5 min Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne. NEVER Kamkordér sa automaticky nevypína. • Ak pripojíte kamkordér do elektrickej siete, [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na [NEVER]. REMOTE CTRL (Diaľkové ovládanie) Výrobné nastavenie je [ON] - diaľkové ovládanie je možné používať (str. 142). • Pri nastavení [OFF] sa diaľkové ovládanie deaktivuje, aby sa predišlo chybnému ovládaniu, zapríčinenému diaľkovým ovládaním iného VCR. Aktivácia funkcií pomocou OPTION MENU OPTION MENU sa zobrazí vo forme vyskakovacieho okna, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši PC. Podľa operácií sa zobrazujú rôzne funkcie. Používanie OPTION MENU b Poznámky • Záložky a položky zobrazené na monitore závisia od stavu snímania/prehrávania kamkordéra v danom čase. • Niektoré položky sa zobrazia bez záložky. 1 Počas používania kamkordéra stlačte (OPTION) na monitore. (OPTION) Záložka 2 Zatlačte na požadovanú položku. Ak danú položku nenájdete, stlačením inej záložky prepnite na inú stranu. 88

Užívateľské nastavenie kamkordéra 3 Zmeňte nastavenie a stlačte . Ak sa na monitore nezobrazí želaná položka Stlačte inú záložku. Ak danú položku nenájdete nikde, funkcia v danej situácii nie je dostupná. Položky snímania v OPTION MENU Podrobnosti o nastavení pozri na str. 88. Položky * Str. Záložka FOCUS - 90 SPOT FOCUS - 90 EXP.FOCUS a 79 TELE MACRO - 90 EXPOSURE - 91 SPOT METER - 91 AE SHIFT a 78 PROGRAM AE - 91 WHITE BAL. - 92 WB SHIFT a 78 COLOR SLOW S - 92 SUPER NS - 93 Záložka FADER - 93 D.EFFECT - 93 PICT.EFFECT - 94 Záložka HD REC MODE a 78 SD REC MODE a 78 MICREF LEVEL - 94 GUIDEFRAME a 80 ZEBRA a 80 FLASH LEVEL a 83 REDEYE REDUC a 83 IMAGE SIZE a 81 QUALITY a 83 SELF-TIMER - 94 TIMING - 42 * Položky, ktoré sú zahrnuté aj v HOME MENU. Pokračovanie , 89