Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Položky snímania v

Položky snímania v OPTION MENU (pokračovanie) PICT. EFFECT (Picture effect) • Snímanie môžete spustiť tiež stlačením PHOTO na DO (str. 142). K nasnímanému záznamu môžete pridať počas snímania alebo prehrávania špeciálne efekty. Zobrazí sa . B OFF Nepoužívanie funkcie [PICT. EFFECT]. SEPIA Hnedastý odtieň obrazu (sépia). B&W Čiernobiely obraz. PASTEL* 94 Obraz vyzerá ako kreslená animácia. MICREF LEVEL Pre záznam zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti mikrofónu. Zvoľte [LOW], ak chcete zaznamenať kvalitné a bohaté zvuky v koncertných sálach a pod. B NORMAL Záznam rôznych priestorových (surround) zvukov a ich konverzia na určitú úroveň. LOW ( ) Verný záznam surround zvukov. Tento režim nie je vhodný pre záznam konverzácií. • Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG) viac než 12 hodín, obnoví sa režim zvuku na [NORMAL]. SELF-TIMER Samospúšť začne snímať statické zábery po uplynutí cca 10 sekúnd. Stlačením PHOTO môžete snímať statický záber, keď je [SELF-TIMER] nastavené na [ON]. Zobrazí sa . Pre ukončenie odpočítavania stlačte [RESET]. Pre zrušenie snímania so samospúšťou zvoľte [OFF].

Užívateľské nastavenie kamkordéra Zobrazenie položiek OPTION MENU Podrobnosti o nastavení pozri na str. 88. Položky * Str. Záložka DELETE a 54 DELETE ALL a 55 Záložka DIVIDE a 56 ERASE a 58 ERASE ALL a 59 MOVE a 59 -- (Záložka závisí od situácie.) ADD a 58 ADD ALL a 58 PRINT a 63 SLIDE SHOW - 47 VOLUME a 84 DATA CODE a 84 SLIDE SHOW SET - 47 ADD a 57 ADD ALL a 58 -- (Žiadna záložka) COPIES - 64 DATE/TIME - 64 SIZE - 64 DISC MENU (DVD MENU pri kvalite SD (štandardné rozlíšenie)) a 69 * Položky, ktoré sú zahrnuté aj v HOME MENU. 95