Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie PC

Používanie PC Možnosti práce s PC s OS Windows Keď z dodávaného CD-ROM disku nainštalujete softvér “Picture Motion Browser” do PC s OS Windows, po pripojení kamkordéra k PC môžete realizovať nasledovné operácie. z Rady • Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101. alebo statický záber, ktorý chcete sledovať, vo forme miniatúry. Miniatúry je možné zväčšiť a prehrať ich vo forme prezentácie Slide show. x Vytvorenie disku vo formáte AVCHD Výberom importovaných záznamov môžete vytvoriť disk obsahujúci pohyblivé záznamy v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). x Kopírovanie disku t Video Disc Copier Môžete skopírovať všetky záznamy nasnímané kamkordérom na disk. Návod “First Step Guide” Hlavné funkcie x Prehrávanie disku vo formáte AVCHD t Player for AVCHD Záznam nasnímaný na disk vo formáte AVCHD kamkordérom môžete sledovať po vložení disku do DVD mechaniky PC. b Poznámky • Aj v kompatibilnom OS, pri ktorom je fungovanie zaručené, môžu pri prehrávaní pohyblivého záznamu vypadávať niektoré snímky. x Import pohyblivého záznamu nasnímaného kamkordérom Záznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné importovať v pôvodnom stave. x Sledovanie pohyblivého záznamu importovaného do PC Pohyblivý záznam alebo statické zábery môžete spravovať podľa dátumu a času snímania a zvoliť naraz pohyblivý záznam “First Step Guide” je návod, ktorý môžete prehliadať vo vašom PC. Návod popisuje základné operácie od počiatočných prepojení kamkordéra a PC a vykonaní nastavení po všeobecné operácie, keď prvýkrát používate softvér “Picture Motion Browser” uložený na dodávanom CD-ROM disku. Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide”” (str. 98) spustite “First Step Guide”, potom postupujte podľa pokynov. Funkcia Help (pomocník) softvéru Pomocník Help popisuje všetky funkcie všetkých aplikácií. Po pozornom prečítaní návodu “First Step Guide” si v pomocníkovi Help nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých operáciách. Pomocník Help zobrazíte kliknutím na [?]. Systémové požiadavky Ak používate “Picture Motion Browser” OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional. Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie nie je zaručené 96

Používanie PC v aktualizovaných systémoch OS (Upgrade) alebo v multi-boot prostredí. CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo výkonnejší (odporúča sa Pentium 4 3,6 GHz alebo výkonnejší). Za účelom spracovania záznamu len v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa vyžaduje CPU Intel Pentium III 1 GHz alebo výkonnejší. Aplikácia: DirectX 9.0 alebo novšia verzia. (Tento produkt je založený na technológii DirectX, takže je potrebná inštalácia DirectX.) .Net Framework 1.1 (inštaluje sa spolu s Picture Motion Browser v závislosti od OS). Zvuk: Direct Sound-kompatibilná zvuková karta. Pamäť RAM: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac). Za účelom spracovania záznamu len v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) sa vyžaduje 256 MB alebo viac. Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre inštaláciu: Cca 800 MB (na vytváranie diskov vo formáte AVCHD môže byť potrebných až 10 GB alebo viac). Zobrazovacia jednotka: Grafická karta kompatibilná s DirectX 7 alebo novšou verziou, minimálne rozlíšenie 1024 x 768 bodov, režim High Color (16 bit) Iné: USB konektor (musí byť štandardne k dispozícii, odporúča sa vysokorýchlostné rozhranie USB (USB 2.0-kompatibilné)), optická mechanika (CD-ROM mechanika je potrebná na inštaláciu). Iné: USB konektor (musí byť štandardne k dispozícii). b Poznámka • Správne fungovanie nie je v niektorých prípadoch zaručené ani pri dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok. Napr. môžu iné otvorené alebo aktívne aplikácie obmedzovať vlastnosti produktu. • Aj v kompatibilnom OS, pri ktorom je fungovanie zaručené, môžu pri prehrávaní pohyblivého záznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) vypadávať niektoré snímky. Výsledkom je nerovnomerné prehrávanie. Nemá to však vplyv na importovaný záznam ani na záznam na následne vytvorených diskoch. z Rady • Ak je PC štandardne vybavený slotom pre kartu Memory Stick, vložte kartu “Memory Stick Duo” so statickými zábermi do adaptéra Memory Stick Duo (voliteľný) a potom vložte adaptér s kartou do slotu Memory Stick na PC. Potom môžete skopírovať záznam do PC. • Ak používate kartu “Memory Stick PRO Duo” a PC s ňou nie je kompatibilný, namiesto používania slotu pre kartu Memory Stick na PC pripojte kamkordér USB káblom. Keď prehrávate statické zábery z karty “Memory Stick Duo” v PC OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional. Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie nie je zaručené v aktualizovaných systémoch OS (Upgrade). CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo výkonnejší. 97