Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Inštalácia návodu

Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru Aby bolo možné prepojiť kamkordér s PC, je potrebné do PC s OS Windows nainštalovať návod “First Step Guide” a softvér. Inštalácia je potrebná len pri prvom pripájaní. Inštalované položky a používané postupy sa môžu v závislosti od používaného OS odlišovať. z Rady • Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101. Inštalácia “First Step Guide” 4 Kliknite na [FirstStepGuide]. 5 Z rozbaľovacieho Menu zvoľte jazyk. 1 Kamkordér nesmie byť pripojený k PC. 2 Zapnite PC. • Pri inštalácii sa prihláste ako Administrator (správca). • Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne aplikácie. 6 Kliknite na [FirstStepGuide(HTML)]. 3 Vložte dodávaný inštalačný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky PC. Otvorí sa okno pre inštaláciu. Spustí sa inštalácia. Keď sa zobrazí [Save is complete], kliknutím na [OK] dokončíte inštaláciu. 98 Ak sa okno nezobrazí 1 Kliknite na [Start], potom kliknite na [My Computer]. (V OS Windows 2000 dvakrát kliknite na [My Document].) 2 Dvakrát kliknite na [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (disková mechanika).* * Označenie mechaniky (napr. (E:)) sa v závislosti od PC líši. Inštalácia First Step Guide v PDF V kroku 4 kliknite na [FirstStepGuide(PDF)]. Inštalácia softvéru “Adobe Reader” za účelom zobrazenia PDF súborov V kroku 4 kliknite na [Adobe(R) Reader(R)].

Používanie PC Inštalácia softvéru 1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Inštalácia “First Step Guide” (str. 98). 5 Prečítajte [License Agreement], ak súhlasíte s podmienkami zaškrtnite [I accept the terms of the license agreement] a kliknite na [Next]. 2 Kliknite na [Install]. 6 Zvoľte normu kamkordéra a kliknite na [Next]. 3 Zvoľte jazyk pre inštaláciu a kliknite na [Next]. 7 Zvoľte umiestnenie pre inštaláciu softvéru a kliknite na [Next]. 4 Kliknite na [Next]. 8 Kliknite na [Install] v okne [Ready to Install the Program]. Spustí sa inštalácia softvéru Picture Motion Browser. Pokračovanie , 99