Views
9 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Handelsmerken Memory

Handelsmerken Memory Stick en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Intel, Pentium en Intel Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het microSDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. De N-markering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. iOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Cisco Systems, Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. " " en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc. Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen en ® mogelijk niet gebruikt.

[103] Hoe te gebruiken Overige Opmerkingen over de licentie Informatie over software waarvoor GNU GPL/LGPL van toepassing is De camera bevat software waarvoor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) van toepassing is. Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL. U vindt de broncode op het internet. Gebruik de volgende URL om deze te downloaden. http://oss.sony.net/Products/Linux We stellen het zeer op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode. Kopieën van de licenties (in het Engels) zijn opgeslagen in het interne geheugen van uw camera. Breng een verbinding voor massaopslag tot stand tussen de camera en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" onder "PMHOME". [104] Probleemoplossing Lijst met standaardinstellingen Lijst met standaardinstellingen Lijst met standaardinstellingen Hieronder vindt u de standaardinstelling van elk instelitem. Instellen van de beeldkwaliteit 1080 30p HQ (wanneer u [V.FMT] instelt op [MP4]) 1080 60p/50p 50M (wanneer u [V.FMT] instelt op [HD]) 2160 30p/25p 60M (wanneer u [V.FMT] instelt op [4K]) (alleen FDR-X1000V) Filmformaat MP4 SteadyShot ON Audio-opname