Views
6 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

[112] Probleemoplossing

[112] Probleemoplossing Probleemoplossing Beelden opnemen Het lukt niet om beelden op te nemen. Controleer de resterende opslagcapaciteit van de geheugenkaart. [113] Probleemoplossing Probleemoplossing Beelden opnemen Er kunnen geen datums aan de beelden worden toegevoegd. De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden. [114] Probleemoplossing Probleemoplossing Beelden weergeven Het lukt niet om beelden weer te geven. De naam van de map of het bestand is gewijzigd op de computer. Sluit een micro-HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan. [115] Probleemoplossing Probleemoplossing Beelden weergeven Het beeld wordt niet weergegeven op de tv. Controleer of de aansluiting juist is. [116] Probleemoplossing Probleemoplossing GPS De camera ontvangt geen GPS-signaal. Stel het GPS-logboek in op [ON].

Het is mogelijk dat de camera geen radiosignalen kan ontvangen via GPS-satellieten wegens obstructies. Om de locatie-informatie correct te trianguleren, brengt u de camera naar een open gebied en schakelt u deze opnieuw in. [117] Probleemoplossing Probleemoplossing GPS Zeer grote fout in de locatie-informatie. De foutmarge kan tot enkele honderden meters bedragen afhankelijk van de gebouwen in de buurt, zwakke GPS-signalen enz. [118] Probleemoplossing Probleemoplossing GPS Het trianguleren neemt veel tijd in beslag, ook al zijn de GPS-hulpgegevens geïnstalleerd. De datum en tijd zijn niet ingesteld of de ingestelde tijd is gevoelig afgeweken. Stel de datum en tijd correct in. De geldigheidstermijn van de GPS-hulpgegevens is verstreken. Werk de GPShulpgegevens bij. Omdat de posities van de GPS-satellieten voortdurend wijzigen, kan het een tijd duren om de locatie te bepalen en is het zelfs mogelijk dat de ontvanger er niet in slaagt de locatie te bepalen, afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop u de camera gebruikt. GPS is een systeem voor het bepalen van de geografische locatie door radiosignalen van GPS-satellieten te trianguleren. Vermijd het gebruik van de camera op plaatsen waar radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals een schaduwrijke plaats omgeven door gebouwen of bomen enz. Gebruik de camera zo veel mogelijk in de openlucht. [119] Probleemoplossing Probleemoplossing GPS De locatie-informatie is niet opgenomen. Gebruik PlayMemories Home om de films met GPS-locatie-informatie over te zetten naar uw computer.