Views
9 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

2. Druk op de NEXT- of

2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [PHOTO] weer te geven. 3. Druk op de REC-toets om op te nemen. [21] Hoe te gebruiken Opnemen Films en stilstaande beelden opnemen Lusopnamestand De camera blijft gedurende de opnametijd die ingesteld is voor de lusopnameduur ononderbroken opnames maken. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om het toestel in te schakelen. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [LOOP] weer te geven. 3. Druk op de REC-toets om de opname te starten. De opname stoppen Druk tijdens het opnemen op de REC-toets. Hint De films en stilstaande beelden vóór het starten van de lusopname kunnen niet verwijderd worden. Opmerkingen over de levensduur van opnamemedia en de schrijfduur Als u in de lusopnamestand langdurig opneemt aan een hoge bitsnelheid, is het mogelijk dat de levensduur van de geheugenkaart beduidend korter wordt. Als u de opnamebitsnelheid vermindert voor langdurige opnames, kunt u mogelijk de negatieve effecten op de levensduur van de geheugenkaart beperken. Als u langdurig films opneemt in de lusopnamestand, kunnen de gegevens op de geheugenkaart gefragmenteerd raken. Door de fragmentering van de gegevens op de geheugenkaart is het mogelijk dat de camera veel tijd nodig heeft om de gegevens te schrijven en dat de filmopname automatisch gestopt wordt. In dat geval kunt u de opnameomstandigheden mogelijk verbeteren door de geheugenkaart te formatteren. U kunt mogelijk ook de negatieve effecten van de gegevensfragmentering minimaliseren door een geheugenkaart vooraf te formatteren zodat de vrije ruimte erop toeneemt. De lusopname kan niet gestart worden als er op de geheugenkaart onvoldoende vrije ruimte is voor de opname. In dat geval wordt de waarschuwing [SHORT] weergegeven op het scherm.

[22] Hoe te gebruiken Opnemen Films en stilstaande beelden opnemen Intervalfoto-opnamestand De camera maakt aan een regelmatig interval stilstaande beelden tot de opname wordt gestopt. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om het toestel in te schakelen. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [INTVL] weer te geven. 3. Druk op de REC-toets om de opname te starten. De opname stoppen Druk tijdens het opnemen op de REC-toets. [23] Hoe te gebruiken Opnemen Films en stilstaande beelden opnemen Opmerkingen bij langdurig opnemen Hier vindt u meer informatie over langdurig opnemen. Als u gedurende een lange blijft opnemen, stijgt de temperatuur van de camera. Als de temperatuur boven een bepaald niveau stijgt, wordt de opname automatisch gestopt. Laat de camera gedurende 10 minuten of langer onaangeroerd om de temperatuur in de camera tot een veilig niveau te laten zakken. Bij een hoge omgevingstemperatuur neemt de temperatuur van de camera snel toe. Wanneer de temperatuur van de camera toeneemt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit erop achteruitgaat. Wij raden u aan te wachten tot de temperatuur van de camera opnieuw gezakt is voor u verder gaat met opnemen. Het oppervlak van de camera kan warm worden. Dit wijst niet op een storing. [24] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Lijst met instelitems Lijst met instelitems Lijst met standen