Views
2 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

LOOP: lusopnamestand

LOOP: lusopnamestand MOVIE: filmstand PHOTO: fotostand INTVL: intervalfoto-opnamestand LIVE: stand voor live streamen SETUP: instelstand PLAY: weergavestand PwOFF: uitgeschakelde stand Items die u kunt instellen bij SETUP (instelstand) VMODE: instellen van de beeldkwaliteit V.FMT: filmformaat STEDY: SteadyShot AUDIO: audio-opname WIND: windruisreductie COLOR: kleurstand L.OPT: lusopnameduur DRIVE: wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden FPS: opname-interval voor stilstaande beelden SELF: zelfontspanner ANGLE: opnamehoek voor stilstaande beelden LAPSE: intervalfoto-opnames FLIP: omkeren SCENE: scène WB: witbalans AESFT: AE-verschuiving CONFG: configuratie-instellingen Items die u kunt instellen bij CONFG (configuratie-instellingen) Wi-Fi: Wi-Fi-verbinding GPS: GPS-logbestand PLANE: vliegtuigstand MOUNT: montage TC/UB: tijdcode/gebruikersbit IR-RC: IR-afstandsbediening HDMI: HDMI-instellingen BGM: achtergrondmuziek USBPw: USB-voeding A.OFF: Automatische uitschakelfunctie BEEP: pieptoon DATE: de datum en tijd / de regio instellen DST: de zomertijd instellen LANG: de taal instellen V.SYS: schakelen tussen NTSC/PAL

VER.: versie FORMT: formatteren RESET: de instellingen resetten [25] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Lijst met instelitems De instelitems instellen FDR-X1000V HDR-AS200V U kunt items instellen met behulp van de volgende drie toetsen op de camera. : REC/ENTER-toets Hiermee kunt u het menu uitvoeren. : PREV-toets Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige menu. : NEXT-toets Hiermee kunt u naar het volgende menu gaan. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om het toestel in te schakelen. Om het toestel uit te schakelen, drukt u op de NEXT- of PREV-toets om [PwOFF] weer te geven, en drukt u vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3. Druk op de NEXT- of PREV-toets om het instelitem weer te geven en druk vervolgens