Views
7 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

op de ENTER-toets. Om

op de ENTER-toets. Om terug te keren naar het menu [SETUP] selecteert u [BACK] en drukt u op de ENTER-toets. Hint Wanneer een instelitem geselecteerd is, knippert het overeenstemmende pictogram op het scherm. [26] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Opname-instellingen Instellen van de beeldkwaliteit U kunt de beeldresolutie en framesnelheid voor het opnemen van films of maken van lusopnames instellen. De beeldkwaliteit die gekozen kan worden, hangt af van de instelling van [V.FMT]. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [VMODE] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instellingen te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. Wanneer [V.FMT] ingesteld is op [MP4] (opnemen in MP4) 1080 60p PS Opgenomen beeld: hoogste resolutie (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 2×) Resolutie: 1920×1080 Framesnelheid voor beeldvorming *1 : 60p/50p Framesnelheid voor afspelen *1 : 60p/50p 1080 30p HQ Opgenomen beeld: hoogste resolutie

Resolutie: 1920×1080 Framesnelheid voor beeldvorming *1 : 30p/25p Framesnelheid voor afspelen *1 : 30p/25p 720 30p STD Opgenomen beeld: hoge resolutie Resolutie: 1280×720 Framesnelheid voor beeldvorming *1 : 30p/25p Framesnelheid voor afspelen *1 : 30p/25p 720 120p HS120 Opgenomen beeld: uiterst snelle opname (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 4×) Resolutie: 1280×720 *2, *4 Framesnelheid voor beeldvorming *1 : 120p/100p Framesnelheid voor afspelen *1 : 120p/100p *3 480 240p HS240 Opgenomen beeld: uiterst snelle opname (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 8×) Resolutie: 800×480 *2, *4 Framesnelheid voor beeldvorming *1 : 240p/200p Framesnelheid voor afspelen *1 : 240p/200p *3 Wanneer [V.FMT] ingesteld is op [HD] (opnemen in XAVC S) 1080 60p 50 M Opgenomen beeld: XAVC S 50 Mbps Resolutie: 1920×1080