Views
4 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

opnamestand. 1. Druk op

opnamestand. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [ANGLE] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. 170°: er wordt opgenomen met een veldhoek van 170°. 120°: er wordt opgenomen met een veldhoek van 120°. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [ANGLE]. [38] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Opname-instellingen Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden U kunt de stand voor het opnemen van stilstaande beelden instellen. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [DRIVE] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. SINGL: enkelvoudige opname (beeldformaat/5,4M) Hiermee neemt u één stilstaand beeld op.

BURST: burstopname (beeldformaat/5,4M) Er worden continu opnames gemaakt aan het interval dat ingesteld is bij het opname-interval voor stilstaande beelden [FPS]. MSHOT: Bewegingsopname LE (beeldformaat/2,2M) Er wordt een stilstaand beeld gemaakt aan de hand van stilstaande beelden die continu werden opgenomen aan het interval dat ingesteld is bij het opname-interval voor stilstaande beelden [FPS]. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [DRIVE]. Geslaagde opnames maken in de stand Bewegingsopname LE Probeer de volgende opnamemethodes. Houd de camera stil om camerabewegingen te voorkomen. Gebruik de afstandsbedieningsfunctie van een smartphone of van de afstandsbediening voor liveweergave, of de zelfontspannerfunctie om camerabewegingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de bewegende objecten niet te groot zijn en dat er niet al te veel bewegende objecten zijn. Maak opnames op een heldere locatie en voorkom plotse veranderingen van de helderheid. Geslaagde opnames maken in de burstopnamestand Probeer de volgende opnamemethodes. Houd de camera stil om camerabewegingen te voorkomen. Gebruik de afstandsbedieningsfunctie van een smartphone of van de afstandsbediening voor liveweergave, of de zelfontspannerfunctie om camerabewegingen te voorkomen. Opmerking Als de automatische creatie in de stand Bewegingsopname LE mislukt, wordt [FAIL] weergegeven op het scherm. Afhankelijk van de weergavetiming van [FAIL] is het mogelijk dat het beeld niet opgeslagen wordt. Na het maken van opnames in de burstopnamestand of de stand Bewegingsopname LE is er een verwerkingstijd waarbinnen u geen handelingen kunt uitvoeren. Er kan slechts één stilstaand beeld overgezet worden naar de smartphone. (In de burstopnamestand kan het laatste stilstaande beeld overgezet worden. In de stand Bewegingsopname LE kan het gecreëerde beeld overgezet worden.)