Views
8 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

1. Druk op de NEXT- of

1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [HDMI] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. RESOL: hiermee kunt u de uitvoerresolutie van het HDMI-signaal instellen. AUTO: hiermee wordt het HDMI-resolutiesignaal automatisch ingesteld. 2160p (alleen FDR-X1000V): hiermee kunt u het HDMI-resolutiesignaal instellen op 2160p. 1080p: hiermee kunt u het HDMI-resolutiesignaal instellen op 1080p. 1080i: hiermee kunt u het HDMI-resolutiesignaal instellen op 1080i. 720p: hiermee kunt u het HDMI-resolutiesignaal instellen op 720p. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [HDMI]. 24/60: hiermee kunt u de framesnelheid van het uitgevoerde HDMI-signaal instellen. 60p: het uitgevoerde HDMI-signaal is 60p. 24p: het uitgevoerde HDMI-signaal is 24p. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [24/60]. * Alleen beschikbaar in de filmstand (niet beschikbaar tijdens het afspelen). * Deze instelling is uitgeschakeld wanneer VMODE op iets anders ingesteld is dan 1080 24p. * Deze instelling is uitgeschakeld wanneer de HDMI-resolutie op iets anders ingesteld is dan 1080. TCOUT: hiermee kunt u de tijdcode- of gebruikersbitinformatie verzenden naar een apparaat dat aangesloten is via HDMI. ON: de tijdcode- of gebruikersbitinformatie wordt verzonden. OFF: de tijdcode- of gebruikersbitinformatie wordt niet verzonden. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [TCOUT]. * Niet beschikbaar wanneer [V.FMT] ingesteld is op [MP4].

R.CTL: hiermee kunt u de opname controleren op een apparaat dat aangesloten is via HDMI. ON: de opname op het apparaat wordt gecontroleerd. OFF: de opname op het apparaat wordt niet gecontroleerd. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [R.CTL]. * Niet beschikbaar wanneer [V.FMT] ingesteld is op [MP4]. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [HDMI]. [49] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen USB-voeding Als u de camera op een computer of USB-apparaat aansluit met behulp van de micro-USBkabel (bijgeleverd), kunt u de camera configureren zodat het aangesloten apparaat de camera van voeding voorziet. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [USBPw] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. ON: er wordt voeding van een aangesloten apparaat geleverd via de micro-USB-kabel. OFF: er wordt geen voeding van een aangesloten apparaat geleverd via de micro- USB-kabel. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [USBPw].