Views
5 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Opmerking Als u de

Opmerking Als u de instelling van de USB-voeding wijzigt terwijl de micro-USB-kabel aangesloten is, koppelt u de kabel los en sluit u deze vervolgens opnieuw aan. Het is mogelijk dat de camera niet correct gevoed wordt via een USB-apparaat als dat apparaat een voedingscapaciteit heeft van minder dan 1,5 A. Als u de camera inschakelt terwijl de accu opgeladen wordt, wordt het opladen onderbroken en wordt de camera gevoed via een apparaat dat verbonden is via USB. U kunt opnames maken en beelden weergeven terwijl de camera gevoed wordt via USB. Houd er echter rekening mee dat de accu in dat geval niet tegelijk opgeladen wordt. De camera voeden via een stopcontact Gebruik de USB-lader AC-UD10 (los verkrijgbaar). Gebruik de micro-USB-kabel (bijgeleverd) om de camera te verbinden met de lader. [50] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen Automatische uitschakelfunctie U kunt de instellingen voor de automatische uitschakelfunctie wijzigen. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [A.OFF] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. 20sec: de camera wordt na ongeveer 20 seconden uitgeschakeld. 60sec: de camera wordt na ongeveer 60 seconden uitgeschakeld. OFF: het toestel wordt niet automatisch uitgeschakeld.

BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [A.OFF]. Opmerking De automatische uitschakelfunctie is niet beschikbaar in de volgende situaties. Tijdens het opnemen van gegevens op een medium Tijdens het opnemen van films of in de intervalfoto-opnamestand Tijdens het afspelen van een film Bij het doorvoeren van de Wi-Fi-verbinding, wanneer de Wi-Fi-afstandsbediening verbonden is, bij het uploaden van een afbeelding naar een smartphone, of tijdens het live streamen Bij het doorvoeren van een HDMI-verbinding Wanneer er energie geleverd wordt via een aangesloten USB-apparaat Bij het aansluiten van een apparaat voor massaopslag Wanneer de IR-afstandsbediening ingesteld is op ON In de volgende gevallen (ook als [20sec] of [60sec] geselecteerd is voor de automatische uitschakelfunctie) zal de tijd die verstrijkt voor de camera uitgeschakeld wordt, verlengd worden. Tijdens het aanpassen van de instellingen bij [SETUP] Tijdens de weergave van stilstaande beelden Wanneer [Wi-Fi] ingesteld is op [ON] en het Wi-Fi-pictogram weergegeven wordt. [51] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen Pieptoon U kunt de waarschuwingstonen voor bedieningen instellen op ON/OFF. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [BEEP] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. ON: alle bedieningsgeluiden zijn ingeschakeld. SILNT: er worden alleen bedieningsgeluiden geproduceerd voor de volgende handelingen.