Views
9 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

[56] Hoe te gebruiken De

[56] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen Versie Hiermee kunt u de softwareversie van de camera weergeven. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [VER.] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. [57] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen Formatteren Tijdens het formatteren worden alle beelden op de geheugenkaart verwijderd en wordt de originele toestand van de geheugenkaart hersteld. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [FORMT] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de ENTER-toets om [SURE?] weer te geven nadat [OK] weergegeven werd, en druk vervolgens nogmaals op de ENTER-toets. Het formatteren start. Als het formatteren voltooid is, wordt [DONE] weergegeven. Om het formatteren te annuleren, drukt u op de NEXT- of PREV-toets terwijl [SURE?] of [OK] weergegeven wordt om [CANCL] te selecteren, en drukt u vervolgens op de ENTER-toets. Opmerking Sla belangrijke beelden op voordat u de geheugenkaart formatteert. Voer tijdens het formatteren geen van de volgende handelingen uit. Op een toets drukken De geheugenkaart uitwerpen Een kabel aansluiten/loskoppelen De accu plaatsen/verwijderen

[58] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen De instellingen resetten U kunt de instellingen resetten naar de standaardwaarden. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [RESET] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de ENTER-toets om [SURE?] weer te geven terwijl [OK] wordt weergegeven, en druk vervolgens nogmaals op de ENTER-toets. De camera wordt automatisch opnieuw gestart wanneer het resetten voltooid is. Om het resetten te annuleren, drukt u op de NEXT- of PREV-toets terwijl [SURE?] of [OK] weergegeven wordt om [CANCL] te selecteren, en drukt u vervolgens op de ENTER-toets. [59] Hoe te gebruiken Weergeven Beelden weergeven op een tv Beelden weergeven op een tv Sluit de camera via een micro-HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan op een tv die uitgerust is met een HDMI-aansluiting. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de tv. 1. Schakel zowel de camera als de tv uit. 2. Open het klepje voor de aansluitingen en sluit de camera met behulp van een micro- HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan op de tv. 3. Schakel de tv in en kies [HDMI input] als ingang op de tv. 4. Druk op de NEXT- of PREV-toets op de camera om deze in te schakelen. 5. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [PLAY] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 6. Druk op de NEXT- of PREV-toets om het te bekijken beeld weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. Selecteer de onderstaande instellingen. [MP4]: MP4-films [PHOTO]: stilstaande beelden [4K30p]: XAVC S-film (alleen FDR-X1000V)