Views
6 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

: functies van de

: functies van de Wi-Fi-afstandsbedieningsfunctie Het gezichtsveld controleren voor en tijdens de opname Beelden controleren tijdens de opname : verschillende instellingen : instellingen voor de opnamestand [Movie] [Photo] [Interval photo recording] [Loop recording] : de opname starten/stoppen Opmerking Wanneer de vliegtuigstand ingesteld is op [ON], is de Wi-Fi-functie niet beschikbaar. Afhankelijk van plaatselijke elektrische storingen of van de functies van de smartphone, is het mogelijk dat de livebeelden niet vloeiend weergegeven worden. [70] Hoe te gebruiken De camera gebruiken terwijl deze via Wi-Fi verbonden is met andere apparaten Verbinding maken met uw smartphone One-touch-functies gebruiken om verbinding te maken met een Android-smartphone die ondersteuning biedt voor NFC Vooraleer u verbinding maakt, moet u de nodige voorbereidingen treffen om verbinding te kunnen maken met uw smartphone. 1. Selecteer [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON] op de camera. 2. Zorg ervoor dat de opnamestand geactiveerd is op de camera. LOOP: lusopnamestand MOVIE: filmstand PHOTO: fotostand INTVL: intervalfoto-opnamestand 3. Selecteer [Settings] op de smartphone, selecteer vervolgens [More...] en ga na of [NFC] ingeschakeld is.

4. Raak de camera aan met de smartphone. Annuleer vooraf de slaapstand en de schermvergrendeling van de smartphone. Houd zonder te bewegen de aanraking in stand tot PlayMemories Mobile start (1-2 seconden). Raak met (N-markering) van de smartphone (N-markering) van de camera aan. Als er geen N-markering afgebeeld is op de smartphone, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de aanraakzone. Als het niet lukt om de camera en de smartphone te verbinden via NFC, raadpleegt u "Verbinding maken met een smartphone zonder NFC" en voert u de verbinding door. Over NFC NFC is een technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags). Gegevens kunnen eenvoudig gecommuniceerd worden door de apparaten op een specifiek punt elkaar te laten raken. NFC (Near Field Communication) is een internationale standaard die gebruikmaakt van technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik. Opmerking Wanneer de vliegtuigstand ingesteld is op [ON], is de Wi-Fi-functie niet beschikbaar. Het is niet mogelijk om een smartphone met meerdere camera's tegelijk te verbinden. Afhankelijk van plaatselijke elektrische storingen of van de functies van de smartphone, is het mogelijk dat de livebeelden niet vloeiend weergegeven worden. [71] Hoe te gebruiken De camera gebruiken terwijl deze via Wi-Fi verbonden is met andere apparaten Verbinding maken met uw smartphone Verbinding maken met een smartphone zonder NFC Vooraleer u verbinding maakt, moet u de nodige voorbereidingen treffen om verbinding te kunnen maken met uw smartphone. 1. Selecteer [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON] op de camera. 2. Zorg ervoor dat de opnamestand geactiveerd is op de camera. LOOP: lusopnamestand MOVIE: filmstand PHOTO: fotostand INTVL: intervalfoto-opnamestand