Views
5 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

4. Keer terug naar het

4. Keer terug naar het beginscherm en start PlayMemories Mobile. Opmerking Wanneer de vliegtuigstand ingesteld is op [ON], is de Wi-Fi-functie niet beschikbaar. Het is niet mogelijk om een smartphone met meerdere camera's tegelijk te verbinden. Afhankelijk van plaatselijke elektrische storingen of van de functies van de smartphone, is het mogelijk dat de livebeelden niet vloeiend weergegeven worden. [72] Hoe te gebruiken De camera gebruiken terwijl deze via Wi-Fi verbonden is met andere apparaten Verbinding maken met de afstandsbediening voor liveweergave Eén camera verbinden met de afstandsbediening voor liveweergave (enkelvoudige verbinding) 1. Schakel de afstandsbediening voor liveweergave in. Raadpleeg "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met één camera" in de Helpgids van de afstandsbediening voor liveweergave (RM-LVR2) voor meer informatie.

http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/ 2. Stel de verbindingsstand van de camera in. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3. Selecteer het SSID dat u terugvindt op de sticker die op de Beknopte gids gekleefd is. 4. Wanneer deze camera een pieptoon produceert en [ACPT?] weergegeven wordt op het scherm van de camera, drukt u op de ENTER-toets op de camera. Opmerking Wanneer [BEEP] ingesteld is op [OFF], krijgt u geen verbindingspieptoon te horen. [73] Hoe te gebruiken De camera gebruiken terwijl deze via Wi-Fi verbonden is met andere apparaten Verbinding maken met de afstandsbediening voor liveweergave Meerdere camera's verbinden met de afstandsbediening voor liveweergave (meervoudige verbinding) 1. Schakel de afstandsbediening voor liveweergave in. Raadpleeg "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's" in de Helpgids van de afstandsbediening voor liveweergave (RM-LVR2) voor meer informatie. http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/ 2. Configureer de camera. Wanneer u de camera voor het eerst verbindt met een afstandsbediening voor liveweergave Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] - [NEW] te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. Wanneer de camera een pieptoon produceert en [AWAIT] weergegeven wordt op het scherm van de camera, registreert u de camera met behulp van de afstandsbediening voor liveweergave. [DONE] verschijnt op het scherm van de camera wanneer de verbinding voltooid is. Wanneer u de camera een tweede keer verbindt met een afstandsbediening voor liveweergave Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] - [CRRNT] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3. Als u meerdere camera's wilt verbinden, herhaalt u deze procedure vanaf stap 2.