Views
9 months ago

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Danois

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Danois

Forskriftsveiledning for

Forskriftsveiledning for trådløs LAN (kun for modeller med innebygd trådløs LAN-funksjon) Trådløs LAN – Forskriftsinformasjon Det trådløse LAN-produktet er en radioenhet som bruker en av 802.11a/b/g/nstandardene til IEEE. For modeller som støtter IEEE 802.11a/n (5 GHz) trådløs LAN-standard Avhengig av modellen kan den trådløse LAN-funksjonen som er innebygd i dette produktet, bare brukes i følgende land: Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Betingelser for bruk For modeller unntatt VAIO Tap 20 SVJ202 Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom LCD-skjermen og brukeren. Kun for VAIO Tap 20 SVJ202 Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom utstyret og brukeren (unntatt armer/ben). Når IEEE 802.11a/n trådløs LAN-funksjon brukes, kan kanalene i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz og 5,47 GHz til 5,725 GHz bare velges for innendørs bruk. I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløs LAN-teknologi være begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for den aktuelle organisasjonen, for eksempel om bord i fly, på sykehus eller i andre miljøer hvor risikoen for forstyrrelser på andre enheter eller tjenester oppfattes som eller regnes som skadelig. Hvis du er usikker om hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløs LAN-teknologi i bestemte organisasjoner eller miljøer, oppfordres du til å først spørre om tillatelse før du slår på enheten. Kontakt din lege eller produsenten av personlige medisinske enheter (pacemakere, høreapparater osv.) i forhold til begrensninger som gjelder for bruk av trådløs LAN-teknologi. 78

Forstyrrelser Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved at du slår utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: endre retning på eller flytte mottakerantennen, øke avstanden mellom sender og mottaker, be forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker om hjelp. Ansvarsfraskrivelse Sony er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller TV-forstyrrelse eller for andre uønskede effekter som skyldes brukerens feil bruk av kanaler. Det er brukerens hele og fulle ansvar å rette opp forstyrrelser som er forårsaket av feil kanalvalg. NO 79