Views
6 months ago

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Bulgare

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Bulgare

Sony,

Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби................... 5 Инструкции за работа с Wireless LAN .......................... 13 Инструкции за работа с Wireless WAN......................... 15 Инструкции за работа с BLUETOOTH............................ 16 Гаранция ......................................................................... 17 Служби за техническа поддръжка на Sony................ 23 3