Views
9 months ago

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Finlandais

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Finlandais

Forskriftsveiledning for

Forskriftsveiledning for trådløs WAN (kun for modeller med innebygd trådløs WAN-funksjon) Overføring LTE: 800/900/1800/2600 MHz (bare for modeller med innebygd LTE-funksjon) UMTS/HSPA: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Betingelser for bruk Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom LCD-skjermen og brukeren. Trådløs WAN må ikke benyttes i miljøer som kan være utsatt for radioforstyrrelser og som dermed kan medføre fare for deg selv eller andre. Dette gjelder spesielt for følgende: Områder hvor det er forbudt ved lov. Følg alle spesielle regler og retningslinjer og overhold alle skilt og merknader. Ikke benytt trådløs WAN i områder hvor det er en potensiell fare for eksplosjon. Trådløs WAN må ikke benyttes på påfyllingspunkter eller bensinstasjoner, nært tankanlegg (lager og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller i områder hvor det foregår sprengningsarbeider. Bruk av trådløs WAN er ikke tillatt i følgende miljøer: nært medisinsk utstyr og LSS-utstyr (Life Support Systems) (på sykehus, private klinikker, osv.). Medisinsk utstyr kan være utsatt for radioforstyrrelse. På fly, både på bakken og i luften. Under kjøring av bil. Ansvarsfraskrivelse Ettersom trådløs kommunikasjon per definisjon ikke er 100% pålitelig når det gjelder overføring og mottak, kan det skje at data går tapt eller at det oppstår forsinkelser. Dette kan skyldes variasjon i radiosignalstyrke som oppstår som følge av endring av forhold ved radiooverføringsbanen. Sony er ikke ansvarlig for skader av noe slag som skyldes forsinkelser eller feil i data som er overført eller mottatt via trådløs WAN, eller problemer med sending eller mottak av slike data. 80

Forskriftsveiledning for BLUETOOTH (kun for modeller med innebygd BLUETOOTH-funksjon) BLUETOOTH® trådløs teknologi – forskriftsinformasjon Den interne BLUETOOTH-teknologien er beregnet for trådløs kommunikasjon med andre BLUETOOTH-aktiverte enheter, og sender i frekvensområdet 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz). I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløs BLUETOOTH-teknologi være begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for den aktuelle organisasjonen, for eksempel om bord i fly, på sykehus eller i andre miljøer hvor risikoen for forstyrrelser på andre enheter eller tjenester oppfattes som eller regnes som skadelig. Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløs BLUETOOTHteknologi i bestemte organisasjoner eller miljøer, oppfordres du til å først spørre om tillatelse før du slår på enheten. Kontakt din lege eller produsenten av personlige medisinske enheter (pacemakere, høreapparater osv.) i forhold til begrensninger som gjelder for bruk av trådløs BLUETOOTH-teknologi. NO 81