Views
8 months ago

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Tchèque

3-291-816-11.book Page

3-291-816-11.book Page 52 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Interferenţe Dacă echipamentul provoacă interferenţă cu recepţia TV, lucru care poate fi determinat oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul poate diminua interferenţa printr-una sau mai multe din următoarele măsuri: reorientarea sau reamplasarea antenei de recepţie, mărirea distanţei dintre emiţător şi receptor, consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat. Limitarea Răspunderii Sony nu este responsabilă pentru nici o interferenţă radio sau TV şi nici pentru alt efect nedorit provocat de selectarea de către utilizator a unui canal neadecvat. Diminuarea interferenţei provocate de o astfel de selectare neadecvată a canalului este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. 52

3-291-816-11.book Page 53 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir (numai pentru modelele cu funcţii WAN fără fir încorporate) WAN fără fir - Informaţii de reglementare Prin prezenta, Sony declară că acest produs WAN (Wide Area Network) fără fir respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei europene 1999/5/CE (R&TTE). Pentru a obţine o copie adeclaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, vă rugăm să accesaţi următorul URL: http://www.compliance.sony.de/ şi introduceţi numărul modelului (adică PCG-xxx sau PCV-xxx), pe care îl găsiţi pe plăcuţa cu caracteristici aflată pe produs, în caseta de căutare aşa cum se explică pe pagina web. Produsul WAN fără fir este un dispozitiv radio. Conform Directivei R&TTE 1999/5/CE, acest echipament îndeplineşte cerinţele EN 55022 Clasa B şi EN 55024 pentru utilizare în următoarele spaţii: rezidenţial, comercial şi industrial uşor. Transmisia UMTS/HSDPA: 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Informaţii privitoare la expunerea la unde radio şi rata specifică de absorbţie (RSA) Calculatorul dvs. VAIO a fost proiectat în conformitate cu cerinţele de siguranţă în vigoare referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerinţe se bazează pe recomandările ştiinţifice ce includ limitele de siguranţă desemnate pentru a asigura siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi starea lor de sănătate. Recomandările privind expunerea la undele radio implică o unitate de măsură cunoscută ca rata specifică de absorbţie sau RSA. Testele privind RSA sunt efectuate folosind metode standardizate, cu calculatorul transmiţând la cel mai înalt nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvenţă folosite. Deşi pot exista diferenţe între nivelurile RAS la diferite modele de calculatoare VAIO, acestea sunt toate proiectate să îndeplinească recomandările relevante pentru expunerea la undele radio. Condiţii de utilizare Acest echipament este proiectat pentru a fi folosit la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul LCD şi utilizator. Nu operaţia reţeaua WAN fără fir într-un mediu susceptibil la interferenţe radio, rezultând pericole pentru dvs. sau pentru alţii, în mod specific. ❑ Zone unde este interzis prin lege. Respectaţi orice reguli şi reglementări speciale şi supuneţi-vă tuturor semnelor şi avertizărilor. ❑ Nu operaţi reţeaua WAN fără fir în nicio zonă cu atmosferă potenţial explozivă. Nu operaţi reţeaua WAN fără fir la o staţie de realimentare sau la un punct de service, în apropierea depozitelor de carburant (depozitare carburant sau zone de distribuţii), uzine chimice sau zone în care se desfăşoară operaţiuni de detonare. ❑ Folosirea reţelei WAN fără fir nu este permisă în următoarele medii: lângă echipamentele medicale şi de susţinere a vieţii (în spitale, clinici private, etc.). Echipamentul medical poate fi susceptibil la interferenţe radio. ❑ În avion, fie că acesta se află la sol sau în zbor. ❑ În timpul conducerii unui autovehicul. 53