Views
6 months ago

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Tchèque

3-291-816-11.book Page

3-291-816-11.book Page 66 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM

3-291-816-11.book Page 67 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Poznámka k technologii Macrovision CS (pouze modely VGN-AR61, VGN-CR3 a VGC-FZ3) Tento produkt obsahuje technologii na ochranu autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání, které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány. Informacja o technologii Macrovision PL (tylko modele VGN-AR61, VGN-CR3 i VGC-FZ3) W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich chronioną patentami USA i innymi prawami własności intelektualnej. Technologia ta może być używana wyłącznie za zgodą firmy Macrovision i tylko w zastosowaniach domowych lub do innego ograniczonego użytku, o ile firma Macrovision nie zezwoliła na inne jej użycie. Zabronione jest odtwarzanie (ang. reverse engineer) i dezasemblowanie. Notificare Macrovision RO (numai la modelele VGN-AR61, VGN-CR3 şi VGC-FZ3) Acest produs încorporează tehnologie cu protecţia drepturilor de autor care sunt protejate de legile de patentare ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate intelectuală. Folosirea acestei tehnologii protejată de legea drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision, şi este destinat pentru utilizare acasă sau alte utilizări limitate, în afară de cazul în care este altfel specificat de către Macrovision. Dezasamblarea sau decodarea este interzisă. 67